HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKwart miljard rijk nodig voor OV-knooppunt Schiphol

Kwart miljard rijk nodig voor OV-knooppunt Schiphol

Schipholaankomst
De Metropoolregio Amsterdam vraagt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) een bijdrage van 150 tot 250 miljoen euro voor de uitbreiding van het OV-knooppunt Schiphol. Volgens het samenwerkingsverband van decentrale overheden barst het NS-station op de luchthaven uit haar voegen. Als er niet snel besloten wordt tot uitbreiding van het knooppunt dreigen ‘onacceptabele risico’s’.
Verdubbeling treinreizigers
De Metropoolregio Amsterdam schrijft dat in een notitie aan de Tweede Kamer, die binnenkort met de bewindslieden van I en M vergadert over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens de notitie gaat het aantal treinreizigers op het NS-station Schiphol de komende vijftien jaar meer dan verdubbelen.  Het aantal  treinreizigers stijgt in die prognose van 87 duizend per dag in 2012 naar 185 duizend per dag in 2030.
Noodzaak rijksbijdrage
Voor de uitbreiding van het station is een bedrag nodig van 350 tot 500 miljoen euro.  De decentrale overheden in de regio Amsterdam, de NS en Schiphol zijn bereid om een financiële bijdrage te leveren. Van het rijk wordt een bijdrage gevraagd van 150 tot 250 miljoen euro, zo blijkt uit de notitie van de Metropoolregio Amsterdam.    
Tot nog toe heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu echter nog geen harde toezegging willen doen.  Tot 2028 is er geen ruimte op de MIRT-begroting voor de gewenste investering op Schiphol. Het departement zou wel hebben aangekondigd dat ze op zoek gaat naar andere financieringsmogelijkheden, buiten het MIRT om.
Gevaarlijke situaties
De oplossing voor de drukte op het station Schiphol bestaat eruit dat het bestaande busstation verhoogd wordt. Daaronder kan dan de noodzakelijke uitbreiding van het treinstation plaatsvinden. ‘De tijd dringt’, aldus de notitie van de Metropoolregio Amsterdam. Op piekmomenten kunnen de perrons van Schiphol de reizigersdrukte nu al nauwelijks  aan. ‘Met potentieel gevaarlijke situaties ten gevolg.’ De veiligheidsregio Noord-Holland zou al vragen hebben gesteld  over de veiligheid op treinstation Schiphol.
De eerstkomende 2 tot 3 jaar kan de drukte nog worden opgevangen met crowd management en andere tijdelijk maatregelen. Voor de periode daarna zijn volgens de Metropoolregio Amsterdam ingrijpende besluiten nodig. Komen die er niet, dan zou mogelijk de groei van Schiphol moeten worden afgeremd.       

 

Ruimtelijke Ordening artikelen