HomeNieuwsSociale ZakenKwaliteit poetshulp verschilt niet per gemeente

Kwaliteit poetshulp verschilt niet per gemeente

Er zijn wel verschillen, maar die zijn niet groot. Bovendien is het nog maar de vraag of de verschillen die er wél zijn, het gevolg zijn van gemeentebeleid of simpelweg het gevolg zijn van een andere aanbieder.

Er zijn geen grote verschillen tussen gemeenten in de kwaliteit van huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Cliënten zijn over het algemeen heel tevreden over de geleverde hulp, zo blijkt.

Aanbieders
Sinds gemeenten vanaf 2007 verantwoordelijk zijn voor hulp in het huishouden van hun inwoners, bestaat de vrees dat er tussen gemeenten grote verschillen gaan ontstaan. Maar volgens onderzoeker Dolf de Boer is die vrees ongegrond. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Er zijn wel verschillen, maar die zijn niet groot. Bovendien is het nog maar de vraag of de verschillen die er wél zijn, het gevolg zijn van gemeentebeleid of simpelweg het gevolg zijn van een andere aanbieder.’ Het onderzoek gaat over de jaren 2012 tot 2014. De recente transities van zorgtaken en de zware bezuiniging op de huishoudelijke hulp zijn dus niet in de cijfers verwerkt.

Hoge waardering
De onderzoekers ondervroegen ruim 4000 cliënten van 47 zorgaanbieders in 41 gemeenten over hun ervaringen op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid, bejegening en over de afspraken over de huishoudelijke hulp. Daaruit blijkt dat de waardering voor huishoudelijke hulp hoog is. Op een schaal van 1 tot 4 worden alle gebieden met een cijfer van 3,5 of hoger gewaardeerd. Ook de effectiviteit van de hulp wordt hoog gewaardeerd: 2,7 op een schaal van 1 tot 3. De Boer: ‘Cliënten zijn dus heel tevreden over de hulp, wat overigens een aantal jaren geleden ook al bleek.’

Interactie met medewerker
Een verklaring voor de kleine verschillen tussen gemeenten heeft De Boer niet. ‘Daar zouden we extra onderzoek naar moeten doen. Maar het verbaast me niet direct, omdat volgens mij de ervaring van een cliënt vaak afhankelijk is van het directe contact met een medewerker. Die interactie en communicatie is enorm bepalend. Contractuele afspraken van gemeenten en aanbieders zijn dan minder belangrijk. Bovendien is het de vraag of gemeenten wel wezenlijk verschillen in contractuele afspraken met zorgaanbieders’

Verbeterpunten
Ondanks de positieve cijfers, zijn er ook wat verbeterpunten voor gemeenten. Zo wordt het vaak als een probleem gezien wanneer de hulp de taal van de cliënt niet spreekt en willen cliënten vaker kunnen meebeslissen over welke hulp aan huis komt. Ook de informatievoorziening over bijvoorbeeld privacy, klachten, schadevergoeding kan beter.

Sociale Zaken artikelen