HomeNieuwsWelzijnKunstgrasvoetbalveld naast basisschool de Ploegschaar

Kunstgrasvoetbalveld naast basisschool de Ploegschaar

kunstgrasveldje
De gemeente heeft recentelijk onderzocht of er een kunstgrasveld kan worden gerealiseerd naast basisschool de Ploegschaar. De meeste buurtbewoners reageerden positief op het voorstel. Daarop is besloten het kunstgrasvoetbalveld aan te leggen.

Uitslag meningspeiling

In totaal hebben tien bewoners gereageerd, waarvan zes heel positief, drie hadden geen bezwaar en één bewoner is tegen. Van de bewoners die niet hebben gereageerd, gaat de gemeente er van uit dat zij akkoord zijn.
Op basis van deze aantallen ziet de gemeente voldoende draagvlak in de buurt om het kunstgrasvoetbalveld te realiseren.

Werkzaamheden

Het streven is dat kinderen en jongeren nog dit jaar gebruik kunnen maken van het nieuwe veldje. Over de start en afronding van de werkzaamheden wordend e buurtbewoners apart geïnformeerd.

Welzijn artikelen