HomeNieuwsWelzijnKunstgrasvelden in opmars

Kunstgrasvelden in opmars

kv purmer.jpgVoetbalverenigingen VV Wherevogels en FC Purmerend kampen met een gebrek aan bespelingcapaciteit. Beide verenigingen hebben daardoor zelfs noodgedwongen een ledenstop. De tekorten aan bespelingcapaciteit komen ook doordat de belasting van de natuurlijke grasvelden zijn beperkingen kent. De realisatie van een kunstgrasveld, voor elke voetbalvereniging één, is daarvoor een oplossing.

Bovendien kunnen deze kunstgrasvoetbalvelden voor meer doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van de naschoolse opvang. Bij de korfbalvereniging KV Purmer (foto) speelt hetzelfde probleem. Het ‘natuur’-grasveld wordt intensief gebruikt. De plekken rondom de korven -hier vindt de meeste actie plaats- worden kaal gespeeld, wat de speltechnische aspecten van het korfbalspel niet ten goede komt. Bij een lichte regenbui veranderen deze plekken bovendien in modderpoelen. Wat qua veldkwaliteit een vicieuze cirkel oplevert.

Een kunststofgrasveld aldaar kan worden gebruikt voor twee korfbalvelden. Bovendien kan er voor de buurt een multifunctioneel trapveld op worden aangelegd. Uiteraard geldt ook hier dat de korfbalvelden voor meerdere doeleinden (anders dan alleen korfballen) kunnen worden gebruikt. In juni 2007 heeft de gemeenteraad besloten dat snel kunstgrasvelden op de complexen waar de verenigingen spelen dienen te worden aangelegd. In 2008 zal dit dan ook worden gerealiseerd. De totale investering die hiermee is gemoeid bedraagt 1.500.000 euro. In de forumvergadering van 9 januari a.s. wordt het budgetvoorstel besproken. In de raadsvergadering van 24 januair a.s. zal de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Het zal duidelijk zijn dat de Stadspartij zeer ingenomen is met deze verbetering van de sportvelden. De Stadspartij is een groot voorstander van uitbreiding en verbetering van de sportfaciliteiten, hetgeen een prominente plaats heeft in het verkiezingsprogramma. 

Welzijn artikelen