HomeNieuwsWelzijnKunst en Cultuur weer in de knel

Kunst en Cultuur weer in de knel

Foto Stadspartij


Bij de laatste persconferentie is aangekondigd dat ook de culturele sector de deuren weer moet sluiten. Dit betekent dat onder andere de theaters en het museum gesloten zijn tot in ieder geval 14 januari en gepland aanbod worden verschoven of geannuleerd.

Ook cultuureducatief aanbod kan momenteel niet plaatsvinden en amateurkunstverenigingen mogen niet bij elkaar komen. Bibliotheken zijn aangewezen als essentiële diensten en
mogen wel geopend zijn. Waar mogelijk, blijft het culturele aanbod voor kwetsbare groependoorgaan.

De amateur kunstverenigingen zijn door de maatregelen van de laatste weken hard getroffen. Zij repeteren vaak ’s avonds, wat door de eerder maatregelen (activiteiten na 17u niet meer toegestaan) al niet meer mogelijk was. Door de meest recente maatregelen kunnen deze verenigingen helemaal niet meer bijeen komen en moesten voorstellingen
worden gecanceld.

Zaal Purmaryn eenmalig beschikbaar

Om deze verenigingen een hart onder de riem te steken, heeft het
college besloten om aan elke gesubsidieerde amateurkunstverenigingen uit Purmerend en Beemster in 2022 één keer een zaal van De Purmaryn beschikbaar te stellen voor een voorstelling of concert. Het biedt verenigingen de kans om weer toe te werken naar een
grotere voorstelling, waarbij zij inkomsten genereren uit de kaartverkoop. Ook leidt het tot extra inkomsten voor het theater. Hierdoor draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van de verenigingen en wordt het culturele leven in Purmerend een stimulans gegeven door het maken van aanbod te ondersteunen.
De gemeente draagt zorg voor de kosten voor de huur
van de zaal.

Tevens heeft het college besloten tot kwijtschelding van de huur voor de tweede helft van 2021, voor de horecapachters van VOF de Balk(De Beuk en De vaart), VOF de Badgast (zwembad) en de Purmaryn.

Welzijn artikelen