HomeNieuwsWelzijnKredietaanvraag realisatie Sportelementen in de Openbare Ruimte ‘Skills Garden’

Kredietaanvraag realisatie Sportelementen in de Openbare Ruimte ‘Skills Garden’

Stijging bouwkosten maakt financiering door gemeente nodig

Impressie Skills Garden
Afdbeelding: raadsstukken


Het nieuwe clubgebouw van Rugby Club Waterland (RCW) is gebouwd en in gebruik genomen. Ook het natuurgrasveld is gerealiseerd. Tot op heden is naastliggende deelproject, de Skills Garden, nog niet gerealiseerd waarmee het totale project nog niet is afgerond. Primaire reden is de snelle stijging van de kosten t.o.v. de eerder gemaakte begroting van RCW, waarmee de financiering en exploitatie niet haalbaar is gebleken.
Aan de gemeenteraad van Purmerend wordt gevraagd het ontbrekende bedrag bij te passen.

Met de realisatie van de Skills Garden willen RCW, gemeente, verenigingen, onderwijs en commerciële sportaanbieders graag verandering brengen in de huidige situatie waarin de jeugd en volwassenen minder fit en motorisch vaardig blijken te zijn dan eerdere generaties. In de strijd tegen beweegarmoede onder jeugd en volwassenen als gevolg van te weinig en/of te eenzijdig bewegen kan de Skills Garden, met inzet van het Athletic Skills Model (ASM) c.q. meervoudig bewegen, dienst doen. Het realiseren van de Skills Garden is ook belangrijk voor de Campusvorming.

Door RCW is het niet gelukt om te komen tot een dekkende exploitatie. Om die reden is in de afgelopen periode gekeken of de Skills Garden vanuit de gemeente gerealiseerd kan worden. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage vanuit provincie en inzet van rijksmiddelen voor gezond en actief leven (GALA). Het uitgangspunt is de Skills Garden in te zetten voor openbaar gebruik en deze te exploiteren als een gemeentelijke buitensportvoorziening. Exploitatie zal gericht zijn op de verhuur aan verenigingen, onderwijs- en andere sportaanbieders waarbij Spurd de exploitatie en het beheer zal doen.

De raad wordt gevraagd een krediet van € 465.000 ter beschikking te stellen. De dekking kan met subsidiemiddelen en inzet van GALA-middelen binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd. Als we mensen weer naar buiten willen krijgen om alleen of met elkaar veelzijdig te bewegen, moeten we een omgeving creëren die uitnodigend en uitdagend is. De Garden is een op maat ontworpen omgeving om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte is gezond en bovenal leuk om te doen! De huidige generatie jeugd en volwassenen is echter minder fit en motorisch minder vaardig dan eerdere generaties. In de strijd tegen beweegarmoede onder jeugd en volwassenen als gevolg van te weinig en/of te eenzijdig bewegen kunnen sportelementen in de openbare ruimte hun dienst doen.

Sportelementen in de openbare ruimte met de toepassing van het Athletic Skills Model (ASM) zijn hiervoor belangrijk. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10 bestaat uit tien grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling. Toepasbaar in de sport, lifestyle, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg.

De verschillende stakeholders en potentiële gebruikers onderschrijven de ASM methodiek en inzet van de Skills Garden. RCW wilde de Skills Garden graag realiseren naast de eerder gerealiseerde clubaccommodatie en het natuurgrasveld aan de Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend. Helaas is de realisatie van de Skills Garden niet afgerond. Dit kwam vooral door de snelle stijging van de kosten t.o.v. de begroting zoals die eerder was gemaakt door RCW. Zodoende bleek de financiering en exploitatie niet haalbaar.

 

Welzijn artikelen