HomeNieuwsSociale ZakenKrapte arbeidsmarkt zorgsector neemt toe

Krapte arbeidsmarkt zorgsector neemt toe

zorg
Dat de zorgsector al jaren met een krappe arbeidsmarkt kampt, is bekend. De prognoses voor de komende jaren geven een weinig rooskleurig beeld. In de regio Zaanstreek-Waterland zullen jaarlijks tussen 2010 en 2015 ongeveer 300 tot 360 medewerkers de zorg gaan verlaten. Daar staat een jaarlijkse instroom van ongeveer 165 medewerkers vanaf de reguliere opleiding tegenover. Om de aankomende problemen aan te pakken, zijn volgens projectcoördinatrice Ingrid Sluijs van het Servicepunt Zorg adequate maatregelen nodig. “Alle belanghebbende partijen onderkennen dit en zijn bereid tot samenwerking,” zegt ze.

Om de gestelde doelen te halen, is volgens Ingrid Sluijs een inspanningsverplichting van iedereen vereist. Er is een noodzaak om in regionaal verband samen te werken, omdat alleen op deze manier kwalitatief goede zorg in de regio kan worden gegarandeerd met voldoende gekwalificeerde medewerkers. Ze kan daarbij rekenen op de inbreng van het Waterlandziekenhuis, de Prinsenstichting, Evean en Zorgcirkel. Daarnaast werken het ROC, Calaibiris, het UWV WERKbedrijf en de gemeenten Zaanstad en Purmerend samen in het Servicepunt Zorg. “Binnen het Brancheservicepunt Zorg zijn op het UWV Werkplein in Purmerend en in Zaandam twee medewerkers van het vacatureteam actief met het informeren van werkgevers en werkzoekenden over werken/leren in de zorg en het matchen van kandidaten met vacatures en leerwerkbanen.”

Onbalans
Door de komende onbalans in de uit- en instroom van personeel zijn volgens Sluijs ‘creatieve oplossingen’ nodig. “De bereidheid tot samenwerking is er in ieder geval bij alle partijen. We moeten bij mensen belangstelling voor de zorg wekken. Dus meer inzicht geven in wat het werken in de zorg inhoudt. Werken in de zorg is allang geen roeping meer. Een bijkomstig probleem is dat werkzoekenden vaak niet over het niveau benodigd voor de zorg beschikken en daardoor niet direct inzetbaar zijn. Als mogelijke oplossingen binnen het Servicepunt wordt o.a. gedacht aan differentiatie in functies en aan het opzetten van voorschakeltrajecten om diegenen die belangstelling hebben om te werken in de zorg succesvol in deze sector te laten instromen.”

Bron: Regio Zaken juli 2010

Sociale Zaken artikelen