HomeNieuwsWelzijnKom zwemmen in Noord-Hollands water!

Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

zwemwater
Het zwemseizoen is officieel gestart op zondag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl

Controle op zwemwater

Tussen 1 mei en 1 oktober 2016 wordt  minimaal een keer per maand  de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit nog vaker bijgehouden.
Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Informatie

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op www.zwemwater.nl. Verder biedt de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. En dat geldt ook voor de zwemwaterapp.
Nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden bovendien gemeld via twitter (@ZwemwaterRUDNHN).

Verwijderd en nieuwkomers

De lijst van 2016 is ten opzichte van de lijst van 2015 op een aantal punten gewijzigd. Noord-Holland krijgt er dit jaar acht nieuwe zwemplekken bij en één zwemplek is van de lijst gehaald. Zwemplekken die er bij komen zijn:  Strand IJburg (Amsterdam), Villa Westend ( Velsen), Petten Centrum, Petten West, Nolmerban en Hazerdwarsdijk (alle vier gemeente Schagen) en De Putten en Camperduin (alle twee gemeente Bergen).

De zwemplek die van de lijst is gehaald, is de Ursemmerplas in Koggenland. Deze plas heeft al jaren een slechte waterkwaliteit door ongewenste bacteriën en blauwalgproblemen en wordt daarom opgeheven als zwemplekken.

Permanent negatief zwemadvies

Dit jaar krijgen 8 zwemplekken die de waterkwaliteitsklasse ‘slecht’ hebben een permanent negatief zwemadvies dat het gehele zwemseizoen van kracht zal zijn. Dit is een gevolg van een bepaling in de Europese zwemwaterrichtlijn.
 
Een kwaliteitsklasse wordt bepaald op basis van bacteriologisch onderzoek over een periode van vier jaar in de indeling, “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht”. Dit zegt iets over de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten. Bij “slecht” is de kans hierop groter dan bij “uitstekend”.
De kwaliteitsklasse gaat dus niet over de actuele kwaliteit van het water. Als daar iets mee aan de hand is, wordt dat op zwemwater.nl of op de informatieborden bij de zwemplekken aangegeven.
 
De zwemplekken die dit jaar een permanent negatief zwemadvies hebben zijn: Haarlem/Veerplas noordzijde, Hollands Kroon/’t Skarpet, Medemblik/ Vooroever Koopmanspolder en Vooroever Andijk, Ouder Amstel/Groenstrand en Zandstrand Ouderkerkerplas, Velsen/Naaktrecreatie Spaarnwoude en Zaanstad/de Smient, Jagersveld.

Toezicht door RUD NHN

Tot 2016 hield de provincie Noord-Holland  toezicht op de hygiëne en veiligheid van deze locaties. Deze functie is per ingang van dit jaar overgenomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord die nu in opdracht van de provincie toezicht op de waterkwaliteit en veiligheid houdt.

Welzijn artikelen