HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningKlimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland het nieuwe normaal

Klimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland het nieuwe normaalDe provincie Noord-Holland heeft samen met andere overheden afgesproken om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. Dit staat in de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’.

Klimaatbestendige nieuwbouw betekent dat klimaatbestendigheid – aanpassing aan hitte en wateroverlast – binnenkort wordt meegenomen in plannen voor nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Gelijk speelveld  

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA met het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan er op een klimaatrobuuste manier worden gebouwd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Water, is blij met de stappen die worden gezet: “We krijgen steeds meer te maken met extreem weer, van hevige regenval tot langdurige droogte en hitte. Daarom is een belangrijke doelstelling van de provincie Noord-Holland om te zorgen voor klimaatbestendige, betaalbare en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om met partners op te trekken en de uitdagingen in de regio samen aan te pakken. Met deze intentieverklaring zetten we samen de volgende stap richting een klimaatbestendige leefomgeving.”

Leefbaarheid vergroten

De afgelopen maanden ondertekenden meer dan 40 organisaties intentieverklaringen. Tijdens een bijeenkomst voor alle deelnemende partijen op 2 maart spraken zij de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus (pdf, 2,44 MB). Hierin spelen thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit een rol. Het doel is om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.

Ruimtelijke Ordening artikelen