HomeNieuwsSociale ZakenKlijnsma haalt quotumregeling nog niet van stal

Klijnsma haalt quotumregeling nog niet van stal


De doelstelling om eind 2015 minstens 9.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, is gehaald.

Bij de overheidssector zijn tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. In het sociaal akkoord waren 3.000 banen afgesproken. In de marktsector stond de teller eind 2015 op 15.064 nieuwe banen sinds 2013; ruim boven de afgesproken 6.000. Dit betekent dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) de quotumregeling nog niet van stal hoeft te halen.

Boeteregeling

Die boeteregeling had Klijnsma als ‘stok achter de deur’ gehouden als overheden en het bedrijfsleven te weinig arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten zouden realiseren. Sinds januari 2013 zijn 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking, zo blijkt uit de UWV-cijfers die de staatssecretaris woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De doelstelling van minstens 9.000 banen, zoals neergelegd in het sociaal akkoord, is daarmee ruimschoots gehaald.

Inleenverbanden

De banengroei is terug te zien bij zowel formele dienstverbanden als bij de zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. In de marktsector werden meer mensen in vaste dienst genomen dan bij de overheid. Bij het gros van de 12.277 banen (bijna 10.000) die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden, gaat het om Wsw-detacheringen. ‘Deze verschuiving van de sw-bedrijven naar banen bij een reguliere werkgever draagt bij aan de doelstelling van het kabinet dat zoveel mogelijk mensen met een beperking in een reguliere baan kunnen gaan werken’, aldus Klijnsma in haar brief aan de Kamer. De banengroei kan daarnaast deels op het conto worden geschreven van Wajongers die meer uur per week zijn gaan werken. Een baan telt pas in de regeling mee als het om wekelijks 25,5 uur gaat.

Nog 104.000 banen te gaan

Hoewel Klijnsma tevreden is over het tot nu toe behaalde resultaat, stelt ze dat het aantal banen de komende jaren verder moet toenemen. ‘Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025.’ De komende jaren moeten dus nog ruim 104.000 banen worden geschapen.

Sociale Zaken artikelen