HomeNieuwsWelzijnKlanten zeer positief over Leeghwaterbad

Klanten zeer positief over Leeghwaterbad

zwembadonderwater

Klanten beoordelen het Spurd-Leeghwaterbad en de dienstverlening in een vergelijkend onderzoek positief en vaak positiever dan bezoekers van andere zwembaden. Spurd gebruikt de resultaten van dit in 2013 gehouden onderzoek voor verdere verbetering van de dienstverlening van het zwembad in Purmerend en vergroting van de klanttevredenheid.


In vergelijking met de bezoekers van 22 andere zwembaden geven bezoekers van het Spurd-Leeghwaterbad op onderdelen een hogere beoordeling. Directeur Spurd Rens van der Leij is met de uitkomsten van het onderzoek een tevreden man: ‘Op basis van onderzoeken van klanttevredenheid en naar aanleiding van opmerkingen van klanten werkt het Leeghwaterbad voortdurend aan verbetering van de dienstverlening. Van onze gasten willen wij leren om onze producten te kunnen verbeteren en zo de klanttevredenheid vergroten. Wel is het zo dat niet alles kan en niet alles wat kan, tegelijk kan’.
Als onderdeel van de in 2008 gestarte actie sfeerverbetering Kleur & Fleur zijn de baden en is de hal aangekleed om de ervaren ‘kille’ uitstraling weg te nemen. De gemeente stelde voor de uitvoering van het meerjarenplan sfeerverbetering Leeghwaterbad zestigduizend euro beschikbaar. De aankleding blijkt een succes, de hal krijgt van 88 procent van de deelnemers aan het onderzoek de beoordeling uitstekend/goed, waar dat landelijk 66 procent is.

klanttevredenheid op hoog peil houden
Van der Leij: ‘Het onderzoek naar klanttevredenheid geeft aan dat het Leeghwaterbad een positieve beoordeling krijgt met uitzonderingen in de plus! Ik zie een verbetering ten opzichte van een klanttevredenheidonderzoek in 2009 en ben blij dat alle inspanningen van Spurd z’n vruchten afwerpt. Spurd spant zich door het realiseren van een altijd plezierig verblijf voortdurend in om de klanttevredenheid op een hoog peil te houden.’

Welzijn artikelen