HomeNieuwsAlgemeen BestuurKlagen over gemeente kan ook per e mail

Klagen over gemeente kan ook per e mail

stadhuisa
Heeft u een klacht over de gemeente Purmerend of over één van de medewerkers van de gemeente? Dan kunt u dit ook per e-mail doen. De gemeente heeft hiervoor een speciaal e-mailadres in het leven geroepen: klachten@purmerend.nl

Als u een klacht heeft over het gedrag van een medewerk(st)er of een gemeentebestuurder, kunt u vragen om een onderzoek en oordeel van de gemeente. Een klacht kan niet gaan over het ‘neen’, terwijl u een ‘ja’ wilt hebben op uw aanvraag of verzoek. In dat geval is vaak het volgen van een bezwaar- en beroepsprocedure mogelijk.

U kunt uw klacht kenbaar maken:

per e-mail aan klachten@purmerend.nl, met

  • uw naam en contactgegevens
  • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
  • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner

per brief aan gemeente Purmerend, College van B&W, Postbus 15, 1440 AA Purmerend, met

  • uw naam en contactgegevens
  • de dag waarop u de klacht indient
  • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
  • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner
  • op de envelop ‘Klacht’

U kunt uw klacht ook mondeling/telefonisch indienen, maar om misverstanden over de inhoud van de klacht te voorkomen, adviseren wij u de klacht per e-mail of brief in te dienen.

Hoe verder?

Een ambtenaar van de gemeente onderzoekt uw klacht. Als de klacht niet over gedrag gaat, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Gaat het wel om een klacht over gedrag, dan neemt de klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan contact met u op en bespreekt met u de verder te volgen procedure.

De gemeente laat u vervolgens binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten wat het oordeel is over uw klacht. Een terechte klacht kan gevolgen hebben voor de betrokken medewerk(st)er of bestuurder.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman (0800 – 33 55 555) neemt uw klacht pas in behandeling als de gemeente zelf eerst een oordeel heeft gegeven over de klacht, als er geen andere bezwaar- en beroepsmogelijkheid bestaat én de klacht niet ouder dan één jaar is.

Voorheen konden klachten aan de gemeente alleen per brief en telefonisch gemeld worden. Voor klachten bestaat een wettelijk geregelde klachtenprocedure. Een klacht kan niet gaan over het ‘neen’, terwijl u een ‘ja’ wilt hebben op uw aanvraag of verzoek. In dat geval is vaak het volgen van een bezwaar- en beroepsprocedure mogelijk.

Bron: Gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen