HomeNieuwsWelzijnKinderombudsman presenteert jaarverslag 2012

Kinderombudsman presenteert jaarverslag 2012

kinderombudsman
“Nederland is een fantastisch land om in op te groeien. Toch zijn er nog te veel kinderen, waar ik me zorgen om maak. ” Dat concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert (foto) in zijn jaarverslag, dat vandaag verschijnt. “Het is na twee jaar mooi om te zien dat de onderwerpen waarvoor wij aandacht vragen en de adviezen die wij uitbrengen zoveel teweegbrengen. Ze doen veel stof opwaaien. Ik merk ook dat de Tweede Kamer en het kabinet de adviezen meeneemt en steeds vaker rekening houdt met de kinderrechten en met het kinderrechtenverdrag,” aldus Kinderombudsman Marc Dullaert.

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten. Marc Dullaert: “Voor mij persoonlijk waren kindermishandeling, de positie van vreemdelingenkinderen en de decentralisatie van de jeugdzorg onderwerpen die er in 2012 echt uit sprongen. De omvang van kindermishandeling in Nederland vind ik ongelooflijk. Jaarlijks zijn maar liefst 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing en misbruik.”

Kinderrechtenmonitor

De Kinderombudsman presenteerde in 2012 ook de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat zien of en hoe de kinderrechten in Nederland worden nageleefd.  Uit de Kinderrechtermonitor blijkt dat Kinderombudsman Marc Dullaert zich grote zorgen maakt over ongeveer een half miljoen kinderen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of armoede. Ook pleit hij onder meer voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Kinderombudsman Marc Dullaert: “Deze kinderrechtenmonitor is een uniek stuk, een kompas voor onze prioriteiten. Met de hoofdzorgen uit de Kinderrechtenmonitor zijn we al druk bezig.  Onlangs zijn we een onderzoek gestart naar kinderen in armoede. We hebben in maart samen met het ministerie van OCW een plan van aanpak tegen pesten gepresenteerd. Deze maand hebben we geadviseerd over DNA afname bij veroordeelde jongeren en over een aantal weken publiceren we het onderzoek naar het leerrecht van kinderen die thuiszitten. Ook verschijnt  dit voorjaar het rapport naar gezinshereniging.”

Lees het jaarverslag 2012

Welzijn artikelen