HomeNieuwsAlgemeen BestuurKiezen voor een lokale of landelijke partij

Kiezen voor een lokale of landelijke partij

bertmeulenberg1Kerstmis 2009 is ten einde en ook de jaarwisseling hebben we net achter de rug als ik dit artikel al overpeinzend aan het papier toevertrouw.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar de aanstaande verkiezingen. Wat beweegt de kiezer bij het bepalen van zijn keuze. Ik weet dat veel kiezers traditiegetrouw kiezen. Ook religie speelt hierin een bepalende rol al wordt deze wel steeds minder. Een overtuigde aanhanger van links zal niet snel op de VVD of het CDA stemmen en andersom zal een rechts georiënteerde niet snel zijn keuze op de PvdA of SP laten vallen.
Maar hoe zit dat nu met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Bij deze verkiezingen doen naast de landelijke partijen veel lokale partijen mee om deel te nemen in het plaatselijke bestuur. Lokale partijen waar vaak geen linker of rechter kant qua standpunt wordt ingenomen.
De Stadspartij is een goed voorbeeld van een lokale middenpartij.

Toen ik eind vorige eeuw in Purmerend kwam wonen werd al snel duidelijk dat Purmerend geen tijdelijke maar definitieve woonkeuze zou zijn.
De ruimte, makkelijke bereikbaarheid van Amsterdam en de beschikbaarheid van alle benodigde voorzieningen gaven al snel de doorslag. Het aansluiten bij een politieke partij was een volgende en voor mij logische stap. Al vele jaren is de interesse in politiek, zowel landelijk als lokaal, in hoge mate bij mij aanwezig. In mijn vorige woonplaats had ik, weliswaar meer als toehoorder dan actief, ervaringen opgedaan bij een landelijke partij. Deze ervaring heeft er mede toe bijgedragen dat ik de keuze voor een landelijke partij direct terzijde heb geschoven. Landelijke partijen ontkomen niet aan het maken van keuzes op basis van ideologie. Uit ervaring weet ik dat het belang van de landelijke politiek boven de lokale politiek uitstijgt. De keuze is dan bij landelijke partijen snel gemaakt, lokaal belang is dan ondergeschikt.

Bij de oriëntatie van de in Purmerend opererende politieke partijen vielen er dus direct al diverse partijen af. De keuze aan lokale partijen in Purmerend was beperkt.
De vele door afscheidingen ontstane eenpersoonsfracties waren nog niet aan de orde. De keuze viel uiteindelijk op de Stadspartij. Motiverende reden die de doorslag gaf was de brede inzet voor alles wat Purmerend en zijn inwoners betreft. De Stadspartij gaf blijk van een goede kennis van dossiers in de discussie, veel lef om stelling te nemen tegen beslissingen die Purmerend en zijn inwoners dreigden te schaden en vooral veel visie op de gevolgen die te nemen maatregelen konden gaan veroorzaken.

De beoordeling van zwaarwegende dossiers als de stadsverwarming, het nieuwe huisvuilophaal systeem, de bestratingproblematiek, herinrichting van de Overlanderstraat en realisatie van de multifunctionele sporthal door de Stadspartij hebben mij gelijk gegeven in mijn keuze voor deze partij. Veel indruk maakte de voorspelling van de Stadspartij over de financiële chaos die de Stadsverwarming zou veroorzaken. Helaas is deze voorspelling volledig uitgekomen. Was er eerder naar de Stadspartij geluisterd dan waren de financiële problemen eerder opgelost en waren we nu door dat zware weer heen. Nu staat ons nog van alles te wachten.

 Bij het kiezen voor een lokale of  een landelijke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen is er in mijn ogen maar één keuze mogelijk: lokaal
Een goede lokale partij heeft geen landelijke bindingen en kan zich volledig met het plaatselijke belang bezighouden. Een landelijke partij zal altijd zijdelings rekening moeten houden met de landelijke belangen.

Samengevat ben ik blij met de door mij gemaakte keuze en roep de kiezers hierbij dan ook op om de lokale partijen een kans te geven om te bewijzen dat het ook anders kan.
Het belang van Purmerend en zijn inwoners staat bij de Stadspartij altijd voor de volle 100% voorop. Wij vertrouwen op u en rekenen op u!

 

Algemeen Bestuur artikelen