Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie Kernenergie in de toekomst

Kernenergie in de toekomst

Kernenergie kan volgens de Rijksoverheid bijdragen aan de klimaatdoelen, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt. De enige kerncentrale in Nederland levert ongeveer 4% van de gebruikte elektriciteit in Nederland. Er zijn geen plannen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Kerncentrales stoten weinig CO2 uit

De energie uit kerncentrales is relatief duurzaam. De energie uit een kerncentrale ontstaat door uranium te splijten. Daarbij komt weinig CO2 vrij. In de toekomst kan kernenergie misschien helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat laten verschillende internationale onderzoeken zien. Bijvoorbeeld onderzoek van de OECD-NEA naar de kosten van electriciteitsvoorziening de en MIT-onderzoek naar de toekomst van kernenergie.

Voorlopig 1 kerncentrale in Nederland

De enige werkende kerncentrale in Nederland is de kerncentrale Borssele. Deze centrale levert elk jaar ongeveer 485 MW (megawatt; 1 megawatt is 1 miljoen watt) elektriciteit. Daarmee wordt jaarlijks ongeveer 3,3 miljoen MWh (megawattuur) gemaakt en aan het elektriciteitsnet geleverd. Dat is genoeg stroom voor een grote stad, inclusief trams, treinen en een grote luchthaven.

Geen nieuwe kerncentrale voor 2030 verwacht

Kerncentrales leveren veel energie en nemen weinig ruimte in. Maar het duurt lang om een kerncentrale te bouwen. Ook is de bouw van een kerncentrale duurder dan bijvoorbeeld installaties voor wind- of zonne-energie. De kans dat een bedrijf vóór 2030 een nieuwe kerncentrale in Nederland bouwt, is daarom klein.

Vergunning nodig voor nieuwe kerncentrale

Als een bedrijf een kerncentrale wil bouwen, moet het een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Onderzoek naar nieuwe soorten kernenergie

Voor nieuwe kernreactoren is nog veel onderzoek nodig. Bijvoorbeeld voor reactoren op basis van thorium als splijtstof in plaats van het gebruikelijke uranium. Experts verwachten niet dat er voor 2050 in Europa een commerciële thoriumcentrale komt. Andere innovatieve reactoren kunnen waarschijnlijk wel eerder worden gebouwd. Onderzoekers blijven kernenergie bestuderen, omdat ze verwachten dat kernenergie een rol kan spelen in energieopwekking waarbij weinig CO2 vrijkomt.

Economie artikelen

Wethouder Hegger: ‘een breder pakket aan steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers wordt uitgewerkt’

Wethouder Mario Hegger deed in de Begrotingsraad van november de toezegging dat hij de raad eind 2020 een nieuw pakket aan steunmaatregelen t.b.v. de...

Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De impact van de coronapandemie op de Noord-Hollandse economie is zeer fors. De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug...

Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Door een brief aan de gemeenteraad wordt deze geïnformeerd over een eenmalige verruiming van de openingstijden van de supermarkten ronde aankomende feestdagen. De supermarktenbranche (vertegenwoordigd...

PBL voorziet forse toename van winkelleegstand binnensteden

De coronamaatregelen leggen een hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Het aantal passanten in de hoofdwinkelstraten is nog altijd veel lager dan...

Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht...

Aan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

Door een memo van wethouder Hegger is er nadere informatie over de vorderingen rond de ontwikkeling van de kom A7 en de komst van...

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....

De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een rijtje

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college opgesomd welke noodmaatregelen er vanaf 1 november zijn in het kader van de Corona- crisis...