HomeNieuwsSociale ZakenKan het college wel met voorgeschoten geld om gaan?

Kan het college wel met voorgeschoten geld om gaan?

Spaarvarken

 

Het zal duidelijk zijn dat het voor de burgers van Purmerend met een bijstand uitkering moeilijk is om geld opzij te zetten en een spaarpotje voor reserves aan te leggen. Toch zullen er soms onverwachte uitgave noodzakelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zomerzwembad abonnement voor het Leegwaterbad of een babyuitzet. Hiertoe is de bevoegdheid aan het college gegeven om bijzondere bijstand te verlenen.

 

Afgelopen februari 2007 heeft het college de beleidsregels hiertoe vastgesteld. De afgelopen jaren heeft de Stadspartij met regelmaat het college verzocht om deze bijzondere bijstand als een voorschot te betalen. Dit omdat het in veel gevallen niet mogelijk is de kosten voor te schieten. Hierdoor zullen mensen moeten afzien van noodzakelijke aankopen.

 

 

Tot op heden blijft het college vasthouden aan het belerende standpunt dat de mensen met een uitkering tegen zichzelf beschermd moeten worden. Als men bij wijze van voorschot geld gaat geven, dan zal dit aan de verkeerde dingen besteed gaan worden zo vreest het college.

Wat schetst nu echter onze verbazing. Het college komt de afgelopen jaren met de meest prachtige plannen zoals het structuurplan, de groene ambitie e.d. naar de raad. Vooruitlopend op de uitvoering zegde de raad het benodigde geld toe. Helaas, helaas, de afgelopen maand moest het college te biecht bij de raad. Het voorgeschoten geld is op, de overige plannen kunnen niet worden waargemaakt. Een nieuw voorschot wordt gevraagd. Het invullen van het aanvraagformulier hiervoor kost alleen al een half miljoen euro voor één of meerder adviesbureaus. Zo duur zal een aanvraag van een  bijstandsgerechtigde niet kosten.

Zoals de waard is …..

Nu kunnen wij ook het standpunt van het college bij de toekenning van de bijzondere bijstand beter plaatsen. Zelf kunnen ze namelijk niet met geld omgaan en gaan ervan uit dat de mensen met een uitkering dezelfde karaktertrek hebben. ‘Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’, is hierop van toepassing. Wellicht is het een optie voor de raad om in het vervolg pas het geld te voteren nadat de bonnen van alle daadwerkelijke uitgave kunnen worden overlegd. Laat het college maar eerst zelf de kosten voorschieten.

Nee college, juist mensen met een bijstanduitkering (uitzonderingen daargelaten) hebben heel goed geleerd met hun beperkte beschikbare budget om te gaan. Wij blijven dan ook van mening dat een voorschot moet worden verleend. Blijkt achteraf dat het geld niet is besteed voor wat is afgesproken dan kan dit worden teruggevorderd (zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 4 september 2007). 

 

Sociale Zaken artikelen