HomeNieuwsSociale ZakenKamermeerderheid steunt Jeugdwet

Kamermeerderheid steunt Jeugdwet

jongeren
De verantwoordelijkheid voor de hulp aan jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen gaat per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de Jeugdwet die dit regelt.

Dat bleek deze week tijdens het Kamerdebat over het wetsontwerp. De jeugd-GGZ gaat mee in de decentralisatie.

Geen uitstel

De jeugdhulp moet beter en efficiënter worden. Gemeenten bereiden zich al geruime tijd voor (in 41 regio’s). ‘Uitstel brengt geen rust, maar versterkt de onzekerheid’, zei staatssecretaris Van Rijn (VWS) tijdens het Kamerdebat.

Aandachtspunten gemeenten

De VNG wees in aanloop naar het debat op vijf aandachtspunten die voor gemeenten belangrijk zijn:

  • stabiele wetgeving zonder onnodige bureaucratie
  • differentiatie in kwaliteitseisen voor de verschillende vormen van zorg en hulp
  • een integraal stelsel, inclusief jeugd-GGZ
  • betrokkenheid gemeenten bij de landelijke inspectie
  • aandacht van de Kamerleden voor de effecten van de bezuinigingen

Samenwerking

Gemeenten vinden ook dat de regionale samenwerkingsverbanden vrijwillig tot stand moeten komen. Daarover moeten geen extra bepalingen in de Jeugdwet komen. De samenwerking is in alle regio’s goed op gang gekomen.

Duidelijkheid over budget

Het Rijk bezuinigt op het budget dat gemeenten krijgen om aan de jeugdzorg te besteden. (Het bedrag loopt op tot € 450 miljoen in 2017.) Staatssecretaris Van Rijn beloofde in december meer duidelijkheid over het budget: ‘De VNG zegt: het is heel belangrijk dat wij voor het eind van het jaar nog meer zekerheid hebben over het budget. Ik ben het daarmee eens’.

Vervolg

Het Kamerdebat is nog niet afgerond. Dinsdag 15 oktober wordt het debat voortgezet. De betrokken staatssecretarissen, Van Rijn en Teeven (V&J), komen voor die tijd nog met een brief over de ingediende amendementen. De Kamer stemt donderdag 17 oktober over het wetsontwerp en de amendementen.

Meer informatie

Sociale Zaken artikelen