HomeNieuwsWelzijnKamer akkoord met nieuwe Drank- en Horecawet

Kamer akkoord met nieuwe Drank- en Horecawet

alcoholjongeren
De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar zijn volgens de nieuwe wet strafbaar als ze alcohol in bezit hebben.

Voor verkopers van alcohol betekent het dat een alcoholafdeling (tijdelijk) kan worden gesloten als het bedrijf drie keer binnen een jaar wordt betrapt op verboden verkoop. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan daarmee veel gerichter worden ingezet. De nieuwe Drank- en Horecawet geldt vanaf 1 januari 2013.

Eenvoudiger vergunningstelsel

De nieuwe wet betekent een forse reductie (37 procent) van onnodige administratieve lasten. Een belangrijke wijziging is een eenvoudiger vergunningstelsel voor horeca en slijterijen. Nu moet iedere nieuwe leidinggevende in de horeca of een slijterij een vergunning aanvragen. In de nieuwe wet kan deze persoon simpelweg worden gemeld. Ook kunnen gemeenten kiezen voor een gedigitaliseerd vergunningsysteem.

Reactie ministers

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij dat de wet erdoor is. “Alcoholgebruik op jonge leeftijd is echt schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Deze wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan en om de verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken.”

Ook Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toont zich verheugd: “Deze wet draagt bij aan het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast. Het is goed dat gemeenten straks zelf aan zet zijn om het toezicht op de Drank- en Horecawet uit te voeren. Lokaal hebben zij het beste zicht op de problemen en kunnen maatwerk leveren om deze problemen aan te pakken!”

Reactie Stadspartij

De vraag is nu hoe het college dit denkt uit te gaan werken. De Stadspartij is van mening dat het college de voorbereidingen moet gaan treffen om in 2013 direct aan de slag te gaan. Ook nu kan men al waarschuwend en informatief gaan werken dat het serieus zal worden aangepakt.
Het zwaartepunt zal komen te liggen op de handhaving, maar preventie is ook van groot belang om verandering in denken over het gebruik van alcohol te realiseren. De horecaondernemers wordt gevraagd om mee te werken aan verandering van dat proces. De opening en sluitingstijden horen hier zeker bij.
Ten aanzien van de overlast locaties is het ook een goed stuk gereedschap.  Het zou goed zijn als tijdens het optreden vanuit handhaving ook een blaastest mag worden afgenomen om vast te kunnen stellen of  jongeren onder de 16 jaar alcohol gedronken hebben.
Daarmee voorkom je dat je daadwerkelijk moet zien dat iemand alcohol drinkt. Vermoedelijk zal de wet die mogelijkheden niet bieden.

In de kadernota wordt hiervoor 100.000 euro voor uitgetrokken. De Stadspartij wil niet vooruitlopen op het bedrag dat hiervoor nodig is. Laat het college komen met een plan van uitvoering, waarna de raad kan beslissen over het op te nemen bedrag uit de algemene middelen.

Links

Lees door HIER te klikken het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid.

 Bron: Het CCV:

Welzijn artikelen