HomeNieuwsAlgemeen BestuurKabinet wil verruiming gemeentelijk belastinggebied

Kabinet wil verruiming gemeentelijk belastinggebied


Het kabinet komt voor de zomer van 2016 met een voorstel voor een verschuiving van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Het betreft een bedrag van € 4 miljard (vanaf 2019).

‘De aanpassing is koopkrachtneutraal, laat de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact en leidt minimaal tot 15.000 tot 20.000 extra banen.’ Dat schrijft staatssecretaris Wiebes vandaag in een brief (‘Kamerbrief Novelle Belastingplan 2016’, zie onderaan dit bericht) aan de Eerste Kamer.

Commissie-Rinnooy Kan

Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied werd eerder dit jaar geadviseerd door de commissie-Rinnooy Kan. Op verzoek van de VNG boog deze commissie zich over een vormgeving van de gemeentelijke financiën die beter past bij de verruimde verantwoordelijkheid van gemeenten. De VNG neemt binnenkort een standpunt in over het advies (‘Bepalen betekent betalen’).

Randvoorwaarden

Staatssecretaris Wiebes formuleert als randvoorwaarden:

  • dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven
  • dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen
  • dat het stelsel goed uitvoerbaar is
  • dat de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) gelijk blijft ​

‘Onderdeel van het ontwerp kan zijn dat een aantal kleine gemeentelijke belastingen wordt afgeschaft’, aldus de staatsecretaris.

Meer informatie

Hieronder de brief van staatssecretaris Wiebes.

Algemeen Bestuur artikelen