HomeNieuwsWelzijnJOP Purmer-Noord blijft voor problemen zorgen

JOP Purmer-Noord blijft voor problemen zorgen

jongeren.jpg
In 2007 heeft het college van B&W van Purmerend, onder aanvoering van wethouder B. Daan (jeugd en jongeren) besloten om in park de Uitvlugt in de Purmer-Noord, een zogenaamde JongerenOntmoetingsPlek (JOP) te realiseren. Tegen de komst van de JOP bestond indertijd veel weerstand vanuit de buurt. Men was bang voor veel overlast in het park. Het was dan ook een onnodig moeizame start. In eerste instantie wilde het college de JOP al plaatsen nog voordat er overleg met de bewoners was geweest.  Na de inspraak door de bewoners is tot het besluit gekomen om de JOP, een overdekte hangplek, te plaatsen in het Park tegen de Westerweg aan. Dit was verder weg van de Roedestraat waardoor de buurtbewoners zich hier wel in konden vinden. “Op zich een goede oplossing, maar aan de Westerweg wonen ook mensen,” zegt Mario Hegger van de Stadspartij. “Deze bewoners hebben altijd van hun rust kunnen genieten en hebben niet gevraagd om een JOP.”

wethouder_berent_daan_kleinDoor wethouder Daan werd aan hen indertijd de belofte gedaan dat er alles aan zou worden gedaan om overlast te voorkomen. De wethouder kan vanuit zijn functie de volledige regie houden over de JOP. De gemeenteraad heeft hier weinig tot niets over te zeggen. De wethouder kan het Straathoekwerk, een team van jongerenwerkers die de straat op gaan, daarin aansturen. Hij krijgt vervolgens de rapportages van hun bevindingen. Het wijkbeheer doet het onderhoud en de wijkbeheerder kan ook contact onderhouden met de jongeren. Vanuit het jongerenwerk, uitgevoerd door CLUP Welzijnswerk, kunnen activiteiten worden georganiseerd die aansluiten bij de belevingswereld van de  jongeren.

 “Sportbuurtwerk (gemeentelijke orginisatie die sportieve activiteiten organiseert in Purmerend, red.) kan activiteiten promoten of organiseren in het park en zo kunnen we nog wel even doorgaan”, stelt Hegger. “Als het echt uit de hand zou gaan lopen dan kan altijd de politie nog worden gebeld. De wijkagent heeft bovendien ook de mogelijkheden om contact te onderhouden met de jongeren en als het echt niet anders kan verbaliserend optreden. Als een wethouder zoveel mogelijkheden heeft en belooft dat er geen overlast zal zijn, of belooft dat er alles aan gedaan wordt om de overlast te voorkomen, hoe kan het dan zo zijn, dat bewoners nu ten einde raad zijn door de overlast? Het gaat nu om de ‘derde generatie’ jongeren die gebruik maken van de JOP.

mario hegger.jpgHegger, die eind januari ter plekke een onderzoek deed, vertelt het volgende.Ik bezocht de plaats op zaterdagmiddag 24 januari. Er stond een groep van ongeveer twaalf jongeren. Het merendeel was jongens en twee meisjes in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Een groep leuke jongens en meiden. Ze waren vriendelijk en tijdens het gesprek bleek dat de jongens en de jonge dames op school zaten en op één jongen na aan sport deden. De agenda zit doordeweeks aardig vol, maar in de weekenden willen zij elkaar ontmoeten en spreken dan af bij de JOP.  Wat de jongeren niet door hebben is dat zij overlast geven als zij staan te schreeuwen of met golfballen aan het gooien zijn. Ook bleek op de plaats afval te liggen, terwijl de afvalbak leeg bleek te zijn. Het zijn van die kleine dingen waar je wel rekening mee kan houden en dat vonden de jongeren zelf ook“.

Op de vraag van Hegger of zij wel eens iemand van Straathoekwerk hadden gesproken of iemand anders van jongerenwerk, wijkbeheer of Sportbuurtwerk, bleek dat zij in de afgelopen vijf maanden dat zij hier staan, niemand hebben gesproken op een willekeurige bewoner met een hond na. Als de jongeren, en daar gaat Mario Hegger vanuit, de waarheid spreken, waar blijft dan de belofte van wethouder Daan over goede begeleiding bij die JOP? “Dan kun je vanuit de politiek wel mooie beleidsstukken lezen en goedkeuren, maar de uitvoering, daar gaat het juist om. Wordt de inzet wel gepleegd die men moet plegen? Is er vanuit de politie meer aandacht bij een JOP als ontmoetingsplaats voor mogelijke of potentiele drugsgebruikers? Daarom hebben de bewoners geen vertrouwen meer in de woorden van de wethouder”

Om hierop een antwoord te krijgen heeft Mario Hegger vragen gesteld aan de wethouder. Naast Hegger bleek ook PvdA-raadslid Jos Lutz zich al bezig te houden met de problematiek. Ook hebben de bewoners die de meeste overlast ervaren kortgeleden een gesprek gehad met interim-burgemeester Fons Hertog. Door bemoeienis van Jos Lutz, de burgemeester en de Stadspartij zal het nu hopelijk wel weer een tijdje goed gaan. “Maar over een paar maanden zitten we waarschijnlijk weer met dezelfde problemen. Of gaat wethouder Daan alsnog hun beloftes waarmaken en zich echt bezig houden met de regie en sturing op de uitvoering van het JOP-beleid? De tijd zal het leren.”

 ZIE OOK:

 

 

Welzijn artikelen