HomeNieuwsWelzijnJongerensociëteit Duiventil langer in locatie Houttuinen

Jongerensociëteit Duiventil langer in locatie Houttuinen

duiventil.jpg
Het afgelopen jaar hebben meer en minder geschikte locaties de revue gepasseerd teneinde vervangende huisvesting te vinden voor jongerensociëteit De Duiventil. Dit heeft vooralsnog niet geresulteerd in een concreet resultaat. Het aantal locaties dat vrij komt is niet groot, daarnaast zijn ze om uiteenlopende redenen niet geschikt gebleken. Wethouder Berent Daan (jeugd- en jongerenzaken) laat weten dat de jongerensociëteit De Duiventil tot een geschikte vervangende locatie is gevonden,  gebruik mag blijven maken van de locatie Houttuinen
 

In maart 2008 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en jongerensociëteit De Duiventil. De organisatie is toen geïnformeerd over de inspanningen van de gemeente Purmerend teneinde andere huisvesting te vinden. Daarnaast is gepeild of zij betrokken wilden zijn bij het ontwikkelen van een stedelijke jongerenvoorziening. De Duiventil heeft aangegeven dat zij open staan voor andere alternatieven en dus ook wil meedenken over een stedelijke jongerenvoorziening. De vereniging heeft echter een aantal uitgangspunten geformuleerd en wil een ruimte in of bij het centrum, het huidige bezoekersaantal kunnen blijven bedienen (minimaal 80 bezoekers, huidige ruimte is 100 m²) en ze willen de horecaomzet in eigen hand houden. Daarnaast willen ze hun eigen identiteit behouden en verantwoordelijk blijven over de organisatie van activiteiten. De organisatie wil niet zonder meer haar eigen uitgangspunten loslaten. Overigens gaat elke oplossing De Duiventil geld kosten omdat op dit moment geen huur wordt betaald voor het gebruik van de Houttuinen.

Eerst moet duidelijkheid komen over de stedelijke jongerenvoorziening en of De Duiventil daar ook een rol voor hen in ziet weggelegd. Dit wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Het realiseren van een dergelijke voorziening gaat echter tijd kosten waardoor het geen alternatief is op korte termijn.  In afwachting van dit alternatief wordt toegestaan dat De Duiventil langer gebruik mag maken van het pand Houttuinen 11-13. Een nieuwe ruimte voor De Duiventil moet hoe dan ook, zo snel mogelijk gevonden worden. Tot die tijd kan De Duiventil gebruik blijven maken van de Houttuinen. Het voornemen om het pand af stoten blijft bestaan. 

Welzijn artikelen