HomeNieuwsSociale Zaken‘Jeugdzorg overhevelen naar gemeenten goede zaak’

‘Jeugdzorg overhevelen naar gemeenten goede zaak’

Mario-Hegger-2010-Purmerend

Het kabinet Rutte wil de jeugdzorg overhevelen van de provincies naar de gemeenten. Dit om de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren. In het voorjaar van 2011 is een begin gemaakt met een voorbereiding om de jeugdzorg door gemeenten uit te laten voeren.

“Het kabinet is bezorgd over het functioneren van de jeugdzorg,” laat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. “Daarom moet de jeugdzorg een wezenlijke verandering ondergaan, zowel in de organisatie als in de werkwijze. De regering wil het financieringssysteem drastisch wijzigen en alle taken op het gebied van jeugdzorg overhevelen naar gemeenten. Daarbij gaan de Centra voor Jeugd en Gezin dienen als frontoffice.”

Verantwoordelijkheid

Ook de Stadspartij is positief over het onderbrengen van de jeugdzorg bij de gemeente. “Juist de gemeente is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en het opgroeien van de jeugd,” zegt fractievoorzitter Mario Hegger (foto). “Kijk naar de jeugdactiviteiten, het beheer van de openbare ruimte, jongerenontmoetingsplekken en trapveldjes. Hier gaat de gemeente al over, net als over samenwerking met onderwijs, zorgoverleg, aanpak van schoolverzuim en het subsidiëren van opvangplaatsen. Ook werkt de gemeente nauw samen met organisaties als GG&GD, Spirit, Straathoekwerk en politie. De gemeente heeft over het jeugdbeleid de regiefunctie maar heeft over Bureau Jeugdzorg nog niets te vertellen en dat is niet goed.”

Integrale aanpak

Hegger pleit voor een integrale aanpak. “Juist door de integrale aanpak is de gemeente Purmerend goed bij machte om de jeugdzorg goed aan te sturen en te laten functioneren. Door goede samenwerking met de partijen die daarbij nodig zijn, kan er veel adequater worden opgetreden. Op dit moment is Bureau Jeugdzorg een te grote monopolist met eigen zeggenschap en valt onder de provinciale verantwoordelijkheid waardoor de invloed van de gemeente duidelijk te kort schiet. Door het onderbrengen van de jeugdzorg bij de gemeente kan er een samenhangend pakket van uitvoering komen in het belang van het kind.”

ZIE OOK:

 

Foto: Gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen