HomeNieuwsSociale ZakenJeugdhulp overal gewaarborgd in 2015

Jeugdhulp overal gewaarborgd in 2015

jeugdzorg
Overal in Nederland kunnen kinderen en gezinnen die het nodig hebben vanaf 2015 bij hun gemeente terecht voor jeugdhulp. Voor kinderen die nu al een vorm van jeugdhulp krijgen en dat in 2015 nog steeds nodig hebben, geldt dat het doorlopen van die zorg in elke gemeente is gewaarborgd. Dat concluderen staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) na een periode waarin zij intensief – en waar nodig met extra bestuurlijke druk – met gemeenten en instellingen hebben gewerkt om de afspraken over de inkoop van jeugdhulp af te maken.

Contracten getekend

De afgelopen maanden zijn letterlijk duizenden inkoopcontracten gesloten tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. In sommige regio’s gaat het om contracten met meer dan 200 aanbieders. In enkele specifieke gevallen moeten er nog puntjes op de i gezet worden voordat afspraken helemaal definitief zijn. Aanbieders en gemeenten hebben in die gevallen bevestigd dat ze er uit zullen komen en de uiteindelijke contracten zullen tekenen.

Indrukwekkende prestatie

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Jeugdhulp is overal gewaarborgd in 2015. Mij rest maar één conclusie: gemeenten en aanbieders hebben een indrukwekkende prestatie geleverd. Een maand geleden was duidelijk dat er nog veel moest gebeuren. Nu is er zekerheid voor kinderen en gezinnen die jeugdhulp nodig hebben”.

Bestuurlijke maatregelen niet nodig

Staatssecretaris Fred Teeven (VenJ): “Bestuurlijke maatregelen zijn niet nodig in de paar gevallen waar nu nog geen handtekening onder het contract staat, omdat er geen bedreiging is voor de continuïteit van zorg. Daar moet allemaal onderling uit te komen zijn door gemeenten en aanbieders, met gerichte actie vanuit ons, VNG en de Transitie Autoriteit Jeugd”.

Wettelijk recht op zorg zelfde aanbieder

Een getekend contract is een belangrijke waarborg voor continuïteit van zorg. Overigens zijn er ook waarborgen voor de continuïteit van zorg in het geval dat er geen contract zou zijn. Elk kind of gezin dat jeugdhulp krijgt, heeft wettelijk recht om bij dezelfde aanbieder te blijven in 2015. Een gemeente is dan gehouden om die behandeling te betalen. Elke aanbieder die vreest dat continuïteit van zorg in gevaar komt, kan zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd. Deze beschikt onder andere over een financiële vangnet-regeling voor dergelijke gevallen

Sociale Zaken artikelen