HomeNieuwsAlgemeen BestuurJaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

jaarrekening2017
In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2017 heeft het college een groot aantal voornemens kunnen uitvoeren en daarmee de ambities uit het coalitieakkoord waargemaakt.
Het college heeft reden om tevreden te zijn. Met de opleving van de economie is de interesse in Purmerend als vestigingsplaats voor bedrijven aanzienlijk toegenomen. Op bedrijventerrein Baanstee-Noord is 50% meer bouwgrond verkocht dan was voorzien. 

Het college heeft zich blijvend actief opgesteld op het gebied van wonen. Niet alleen door in te zetten op een zo eerlijk mogelijke verdeling van bestaande woonruimte, maar vooral ook door de realisatie van nieuwe woonruimte. In 2017 zijn er voor bijna 750 woningen en appartementen de eerste palen de grond in gegaan.

Met de oprichting van Purmer Valley is een belangrijke stap gezet om Purmerend als IT-stad op de kaart te zetten en IT-talent en IT-bedrijvigheid aan elkaar te koppelen. Dat biedt kansen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.

De medewerkers van de gemeente slagen er steeds beter in om bij hun werk rekening te houden met buiten, de bewoners en ondernemers. Purmerenders voelen zich beter gehoord en bediend. Ze nemen regelmatig het initiatief om zelf bij te dragen aan het oplossen van problematieken in hun eigen buurt. Het blijft wel een zoektocht van leren door vallen en opstaan. De volgende stap is om binnen de eigen organisatie zodanige verbindingen te leggen dat het resultaat voor buiten nog beter wordt.

2017 is afgesloten met een voordelig resultaat van bijna € 2,2 miljoen. De jaarstukken gaan nu naar de gemeenteraad om te worden vastgesteld. Deze jaarstukken zijn te vinden op het Financieel Portaal.

Afbeelding: bij persbericht

Algemeen Bestuur artikelen