HomeNieuwsSociale ZakenInwoners in een minnelijke schuldregeling met de gemeente worden in Purmerend  niet...

Inwoners in een minnelijke schuldregeling met de gemeente worden in Purmerend  niet bij het BKR geregistreerd


Leo Schagen, raadslid voor Stadspartij-Beemster Polder Partij, stelde het college vragen over registratie van inwoners bij Bureau krediet registratie (BKR) na doorlopen wettelijke schuldsanering.
Na het doorlopen van de wettelijke schuldsanering van 3 jaar blijft de BKR registratie nog 5 jaar actief. Dit resulteert er in dat een voormalige schuldenaar geen telefoonabonnement, verzekering of een andere geregistreerde dienstverlening overeenkomst kan aangaan.

Registratie bij BKR maakt het dus nog 5 jaar moeilijk om deel te nemen aan voor andere wel gewone activiteiten en manieren om broodwinning te realiseren en of maatschappelijk actief te zijn of weer worden .
De vraag van Leo Schagen was: wat de gemeente Purmerend doet of wat de gemeente kan doen om personen, gezinnen die in deze situatie verkeren hun dagelijkse activiteiten na schuldsanering weer op te kunnen laten pakken waarbij deze BKR beperking wordt verkleind of teniet gedaan?

Het antwoord van het college is helder. Voor de minnelijk regeling heeft Purmerend besloten dat inwoners die bij de gemeente zelf in een minnelijke schuldregeling zitten niet bij het BKR worden geregistreerd. Dat betekent dat zij na hun schuldregeling niet nog 5 jaar geregistreerd zullen zijn bij het BKR.

Het is echter ook dan mogelijk dat door een schuldeiser een achterstand al is gemeld bij BKR. Dit kan de gemeente helaas niet voorkomen en tegenhouden. De gemeente kan dus nog niets betekenen voor inwoners die in een Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) traject hebben gezeten en nog een BKR registratie hebben.

Op 22 december 2022 is in de Tweede Kamer de motie aangenomen om te zorgen dat BKR-registraties na afloop van een minnelijke schuldregeling sneller worden
verwijderd en de registratieduur gelijk te stellen aan die van de wettelijke schuldregeling. Het ministerie van financiën werkt momenteel aan een wet voorstel kredietregistratie. Hierin komen ook de bewaartermijnen van de kredietregistraties aan bod voor de Wspn en minnelijke schuldregeling .

 

Sociale Zaken artikelen