HomeNieuwsSociale ZakenInvoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

baanstedegroen
Het kabinet wil met een aanpassing op de Participatiewet komen die gemeenten verplicht om beschut werk in te voeren. Daarmee wordt een, ook door het kabinet bekritiseerde regeling, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in een nieuw jasje opnieuw ingevoerd. Met bijna dezelfde bureaucratische trekjes en valkuilen, maar met aanmerkelijk minder budget.

Met het voorstel voor verplicht beschut werk gaat het kabinet lijnrecht in tegen de eigen uitgangspunten van de Participatiewet. De Participatiewet is bedoeld om mensen een stap te laten maken naar zo regulier mogelijk werk. Beschut werk is geen regulier werk.Gemeenten zijn vanaf de start van de Participatiewet op zoek gegaan naar manieren om mensen zo gericht mogelijk te activeren. Onder andere met loonkostensubsidies en werkplekaanpassing. Pas als dat allemaal niet mogelijk is gaan gemeenten op zoek naar plekken waar veel begeleiding is of een aangepaste omgeving.
Het conceptwetsvoorstel strookt ook niet met de bestuurlijke afspraak tussen staatssecretaris en gemeenten om met een samenhangend pakket aan aanpassingen te komen. 

Kabinet plaatst weer schotten

Met de invoering van de Participatiewet hebben werkzoekenden en werkgevers te maken met één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar met de voorgestelde wetswijziging worden er weer schotten gezet die leiden tot verschillende subregelingen. Allemaal met eigen voorwaarden, condities en concurrentie tussen verschillende doelgroepen. En feitelijk wordt ook de Wsw, versie 2.0, weer ingevoerd.

Gemeenten pleiten voor praktijkroute

Om toch meer mensen sneller aan werk te helpen, vinden gemeenten de praktijkroute een betere optie. Daar is meer behoefte aan dan aan een hernieuwde wsw. Er zijn nu veel bureaucratische barrières die ertoe leiden dat de matching van kandidaten langzamer gaat dan gehoopt. Als op de werkplek (via een gecertificeerde methodiek) de loonwaarde van een werknemer wordt vastgesteld en die blijkt lager te zijn dan het minimumloon, dan is er sprake van een werknemer met een arbeidsbeperking en zou deze in het doelgroepenregister moeten worden opgenomen.

Deze zogenaamde praktijkroute stelt werkgevers in staat om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, omdat hij de garantie heeft dat ze worden opgenomen in het doelgroepenregister.

Een simpel en concreet systeem dat uitgaat van de mogelijkheden van de werknemer op de werkplek.

Sociale Zaken artikelen