HomeNieuwsVeiligheidIntegrale veiligheidscontrole Westerstraat Purmerend

Integrale veiligheidscontrole Westerstraat Purmerend

wonenbovenwinkels
Foto Stadspartij


Gemeente Purmerend deed donderdag 17 november met verschillende partners, zoals de politie, Liander, omgevingsdienst IJmond en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een integrale veiligheidscontrole bij een deel van de Westerstraat. Hierbij zijn 35 panden gecontroleerd. Op drie adressen zijn vermoedens van onrechtmatige bewoning geconstateerd. Waar nodig zijn eigenaren/gebruikers geattendeerd op bouwovertredingen en brandonveilige situaties.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland constateerde diverse overtredingen, zoals het ontbreken van (goedgekeurde) blusmiddelen, rookmelders of goede vluchtwegen. Eigenaren/gebruikers krijgen hiervoor een brief. Indien nodig vindt er een hercontrole plaats. Omgevingsdienst IJmond heeft gecontroleerd op de opslag van vuurwerk bij twee bedrijven in de Westerstraat. Beide bedrijven voldeden aan alle vereisten.

Overtredingen
Bij twee bedrijven bleek sprake te zijn van fraude aan de elektrameter. Liander heeft ervoor gezorgd dat de fraude is hersteld. De gebruikers krijgen hiervoor een naheffing. Op drie adressen zijn vermoedens van onrechtmatige bewoning aangetroffen. Bij deze adressen vindt vervolgonderzoek plaats. Bij één bedrijf werd sterke drank verkocht, terwijl hiervoor geen vergunning was verleend. De sterke drank is uit de schappen gehaald.

Opzet controles
Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd kunnen bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verricht controles op het veilig gebruik van de panden zoals brandpreventieve maatregelen.

Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren. Bij de controle op de Westerstraat werd door alle eigenaren en/of gebruikers medewerking verleend aan de controle.

Melden
Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl 

Veiligheid artikelen