HomeNieuwsAlgemeen BestuurInspreken in commissie? Alleen over agendapunten

Inspreken in commissie? Alleen over agendapunten

insprekermegafoon
Wilt u als burger inspreken in één van de raadscommissies? Vanaf nu is het alleen nog mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Hiertoe heeft de gemeenteraad beslist bij de vaststelling van het reglement van orde van de commissies. Voorheen konden burgers ook inspreken in de commissie over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar dat kan nu niet meer.

Ook voor onderwerpen waarvoor al een inspraakavond zal worden georganiseerd, is vanaf nu geen plaats meer. Ook is het, zoals voorheen, niet mogelijk om in te spreken in de raadsvergadering, behalve als u bent uitgenodigd om uw burgerinitiatief nader toe te lichten. Als u wilt inspreken over en onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt u binnenkort gebruik maken van themabijeenkomsten.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden om in te spreken over een onderwerp in de commissie of voor een themabijeenkomst, dan kunt u zich wenden tot de raadsgriffie. Ook kunt u over allerlei onderwerpen inspreken in de fractievergadering van de Stadspartij. Bel met fractievoorzitter Mario Hegger: 06-5145.8627 of mail naar: Stadspartij@kpnmail.nl

Algemeen Bestuur artikelen