HomeNieuwsVerkeer en VervoerInrichten uitstap en opstap (kiss&ride) plek op tramplein momenteel onmogelijk

Inrichten uitstap en opstap (kiss&ride) plek op tramplein momenteel onmogelijk

Alternatieven zijn Bernard Nieuwentijtstraat – Vooruitstraat nabij de voetgangersoversteekplaats ten zuiden van het Tramplein of via de Herengracht

Foto Stadspartij-BPP


Barbara Jonk, fractievoorzitter van Stadspartij-Beemster Polder Partij, stelde naar aanleiding van vragen van inwoners aan de fractie, een vraag dat het bijzonder lastig is om als OV reiziger met de auto afgezet en opgehaald te worden nabij het Tramplein.
Concreeet was de vraag waarom indertijd bij het laatste ontwerp Tramplein niet een zoen en zoef mogelijkheid is gemaakt voor het uit of in laten stappen van reizigers voor het OV?

Het antwoord van het college is dat in de omgeving van het Tramplein de ruimte beperkt is en er zijn veel verkeersbewegingen op en om deze locatie. Hierdoor is het niet mogelijk om een logische en verkeersveilige locatie voor een kiss & ride te realiseren.
In het ontwerp in 2013-2014 is er specifiek en uitvoerig naar gekeken, maar in nabijheid van de op- en afstapplaats van de bussen bleek het niet mogelijk.

Er is toentertijd ten noorden van het Tramplein (nabij Carex) een kiss & ride ingepast. Deze werd -aldus het college- echter niet als zodanig gebruikt en is uiteindelijk verwijderd. Inmiddels is deze locatie ingericht met parkeervakken. Het college ziet  dan ook momenteel geen  mogelijkheden om in de nabijheid van het busstation een dergelijke voorziening te realiseren die zo gelegen is en ingericht kan worden dat deze ook hiervoor gebruikt gaat worden.

Het college wijst in de beantwoording van de vragen van Stadspartij-BPP wel op alternatieve mogelijkheden om iemand af te zetten nabij het busstation. Men kan via de Bernard Nieuwentijtstraat – Vooruitstraat afgezet worden nabij de voetgangersoversteekplaats ten zuiden van het Tramplein, maar ook via de Herengracht kan men dichtbij het busstation afgezet worden.

Verkeer en Vervoer artikelen