HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Inloopavonden ‘De Woonplek’ verplaatst naar P3

Woonplek
Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijke realisatie van een woonplek voor mensen met verschillende problemen aan het Oudelandsdijkje. Er hebben zich ongeveer 440 mensen opgegeven. Daarom wijkt de gemeente uit naar de locatie van het Poppodium P3 (Purmersteenweg 17-19) op zowel 21 als 23 januari 2020. Ook het programma is hierop aangepast.
Het doel van deze avonden is om met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek over de zorgen van bewoners, over hoe de gemeente deze zorgen zou kunnen beperken en over de mogelijke oplossingen die bewoners zelf zien. Om voor iedereen zo veel mogelijk aandacht te hebben, heeft de gemeente de avonden in tijdsblokken verdeeld, waarvoor aangemelde bewoners via de mail worden uitgenodigd. Binnen de tijdsblokken kunnen de genodigden binnenkomen wanneer men wil. Alle tijdsblokken op beide avonden hebben hetzelfde programma.
De blokken zijn:
•    Dinsdag 21 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur
•    Dinsdag 21 januari van 20.30 uur tot 22.00 uur
•    Donderdag 23 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur
•    Donderdag 23 januari van 20.30 uur tot 22.00 uur
Programma
Om voldoende aandacht te hebben voor de zorgen en suggesties, hebben we het programma en de bezetting afgestemd op het aantal aanmeldingen. Om die reden is deelnemen aan deze informatieavond zonder aanmelding niet mogelijk. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Dit betekent ook dat men niet meer personen mee kan nemen dan het aantal dat bij de aanmelding is opgegeven. Mensen die zich niet hebben opgegeven en toch graag in gesprek willen, kunnen dit via onderstaand mailadres aangeven. Hiervoor maken we na volgende week tijd.
Bij binnenkomst wordt iedereen welkom geheten door medewerkers van de gemeente en worden de namen op de aanmeldingenlijst afgevinkt. Het is daarom belangrijk dat mensen het toegangsbewijs meenemen. Vervolgens worden mensen uitgenodigd om in een kleine groep zorgen en suggesties te delen. De wethouder licht de achtergrond van het voorstel, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, toe. Ook wordt een toelichting gegeven over onderwerpen als doelgroep en veiligheid. Gedurende de avond kunnen de zorgen en suggesties worden opgeschreven. Vervolgens worden deze gebundeld en als samenvatting aan de gemeenteraad aangeboden. De opgehaalde informatie wordt ook gebruikt bij de verdere uitwerking van het plan.
(Namens vele bewoners van woonwijk Klein Where is er eerder al een brief met zorgen over de (on) geschiktheid van de locatie aan het college gestuurd. Deze brief is HIER te lezen. Red.)
Informatie
Voor vragen kan men mailen naar dewoonplek@purmerend.nl. Een vraag- en antwoordenlijst staat op de website.

Afbeelding: nieuwsbericht Purmerend

Ruimtelijke Ordening artikelen