HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInbreng inwoners van groot belang bij ontwikkelingen rondom Purmerbos

Inbreng inwoners van groot belang bij ontwikkelingen rondom Purmerbos

PurmermoerasHA2

Een lezer van onze website merkte op dat in ons verkiezingsprogramma staat dat het Purmerbos gekoesterd moet worden. Al geruime tijd zijn er suggesties van het college om te bouwen in het Purmerbos. De vraag die daarbij bij de lezer opkwam is of hiertegen ook de inzet van Stadspartij-BPP is te verwachten.

Fractievoorzitter Barbara Jonk reageerde! Hieronder haar bericht.

Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft het verkiezingsprogramma vanaf het voorjaar van 2021 geschreven. Op dat moment was er nog niet veel bekend rondom de ontwikkelingen rondom het Purmerbos. Wel was op dat moment voor ons duidelijk dat het Purmerbos voor de Purmerenders op diverse manieren van waarde is.

Inmiddels is de coalitie gevormd en hebben we samen met de andere coalitiepartijen een coalitie akkoord. “Samen op Koers”. De coalitie borduurt hiermee voort op de vorige bestuursperiode.

In de tussentijd hebben de Gemeente Purmerend, BPD/ Bouwfonds en Staatsbosbeheer een samenwerking opgestart om tot een gebiedsvisie voor het gebied te komen. Deze wordt met inbreng van omwonende, belanghebbende (o.a. woningzoekers) en gebruikers van het Purmerbos vormgegeven. Alle inwoners van Purmerend kunnen hiervoor hun inbreng doen.

Voor de Stadspartij – Beemster Polder Partij is de inbreng van de inwoners van groot belang.

Daarnaast staat de opgave van het realiseren van woningen voor inwoners van Purmerend maar zeker ook voor de regio. De gebiedsvisie zal uiteindelijk aan de gemeenteraad van Purmerend voorgelegd worden.

Natuurlijk hebben wij, Stadspartij – Beemster Polder Partij, afgelopen tijd een en ander gevolgd rondom de Oostflank van Purmerend; op inspraakavonden en via de social media.

Op dit moment hebben wij  als Stadspartij-BPP de volgende zaken voor ogen:

  • max 2x 1500 woningen, mits ontsluiting verkeer goed geregeld is (ook OV), 
  • bos bij planten en behoud moeras,
  • aandacht ook voor goede voorzieningen in en nabij het gebied,
  • daarbij gaan wij uit van 30% sociale woningbouw, 40% middeldure huur en koop en 30% vrije keuze. 

    Wij zijn van mening dat er nog ruimte is voor woningbouw maar dat het bos en moeras voor Purmerend maar ook voor de omgeving van belang zijn. En vinden behoud van groen dus ook belangrijk.

Over het grondgebied van Edam- Volendam gaan wij (Purmerend) niet. Wel is Edam-Volendam op enige wijze hierbij betrokken omdat deze gemeente natuurlijk aan de andere zijde van het Purmerbos het voor het zeggen heeft.

Maar zoals geschreven de gebiedsvisie moet nog behandeld  worden, dat is het moment waar Stadspartij-BPP verder zal bepalen waar wij op inzetten en hoe wij de inbreng van allen hebben ervaren.

Barbara sluit haar bericht af om deze betrokken burger uit te nodigen om haar c.q Stadspartij-BPP aan te spreken op enig moment, bijvoorbeeld op informatie/participatie momenten. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor andere betrokken inwoners.

Ruimtelijke Ordening artikelen