HomeNieuwsSociale ZakenIn Purmerend nog steeds geen noodopvang voor jongeren

In Purmerend nog steeds geen noodopvang voor jongeren

zwerfjongere
Via de raadsgriffie is naar de politieke partijen een noodoproep binnen gekomen van twee jongerenhulpverleningsorganisaties, dat er geen goede opvangmogelijkheden zijn in Purmerend of directe omgeving om jongeren die tussen wal en schip vallen onderdak en ondersteuning c.q. hulpverlening aan te bieden.

Purmerend een stad van 80.000 inwoners ziet tot op heden geen kans om adequate opvang voor jongeren tot stand te brengen.  De Algemene Opvang Purmerend (AOP) heeft wel enkele plaatsen maar dat is niet voldoende om de in ieder geval 10 tot 15 jongeren per jaar op te vangen.  AOP is zeker niet toegerust om crisisopvang aan te bieden.

Als jongeren in een crisissituatie zitten en op straat moeten leven worden zij doorverwezen naar de nachtopvang voorzieningen in Amsterdam en Zaandam. De jongeren zitten daar dan tussen de zware drugsverslaafden en zwervers.  Jongeren horen hier zeker niet bij en glijden nog meer af, waardoor het nog moeilijker wordt om ze weer op de rails te krijgen.
Jongeren moeten per direct de hulp krijgen die nodig is en de wachtlijsten behoren wat de Stadspartij betreft, liefst vandaag nog, tot het verleden.
In 2007 heeft Straathoekwerk  de problemen van zwerfjongeren in kaart gebracht, toen is het probleem al aangekaart bij Wethouder Daan (PvdA) . Tot op heden is de situatie nog steeds niet verbeterd. Wethouder Daan heeft met die noodsignalen niets concreets mee gedaan blijkt nu.

De Stadspartij zal, als het in haar vermogens ligt, dit probleem hoog op de politieke agenda plaatsen om het snel op te gaan lossen.

Sociale Zaken artikelen