HomeNieuwsAlgemeen BestuurIn de prognoses groeien Beemster en Purmerend samen naar 104.259 inwoners in...

In de prognoses groeien Beemster en Purmerend samen naar 104.259 inwoners in 2036

Makadomensen
Foto Stadspartij

Het gemeentelijk Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement deed onderzoek naar de groei van de bevolking van 2021 naar 2036. De prognoses die hieruit resulteerden geeft een beeld van de bevolkingsontwikkelingen die Purmerend de komende 15 jaar mag verwachten. In de prognoses groeien Beemster en Purmerend samen van 91.793 inwoners nu naar 104.259 inwoners in 2036.

De toekomstige bevolkingsomvang en -samenstelling van Purmerend heeft impact op vele terreinen, bijvoorbeeld:

  • het aantal inwoners heeft gevolgen voor de omvang van de uitkering van het gemeentefonds,

  • verder zal het waarschijnlijk gevolgen hebben voor het gebruik van voorzieningen in Purmerend (bijv. sport- en speelvoorzieningen, medische voorzieningen, verkeer- of vervoersvoorzieningen),

  • sterke vergrijzing zal waarschijnlijk leiden tot een toenemende vraag in de zorg, veranderingen in de vraag naar woningen, het geschikt houden/maken van de openbare ruimte voor deze doelgroep (zoals toegankelijkheid gebouwen, geschikt openbaar vervoer en veiligheid),

  • De ontwikkeling van het aantal jeugdigen per leeftijdsgroep zal waarschijnlijk o.a. invloed hebben op het aantal leerlingen op scholen en het gebruik van jeugdzorg.

  • het aantal woningen neemt in dezelfde periode toe met 9.022.

Voor een snelle blik is de samenvatting op bladzijde 5 en de tabel met kerncijfers in de bijlagen.

Voor zowel Beemster als Purmerend wordt momenteel nog een eigen prognose opgesteld. Dat komt omdat het in de huidige situatie nog twee zelfstandige gemeenten zijn. Elke prognose geeft een beeld van de ontwikkeling in de desbetreffende gemeente. Met het oog op de fusie is het mogelijk om een deel van de resultaten uit beide prognoses te combineren om een beeld te krijgen van de gemeente na de fusie. Daarom is in hoofdstuk 5, pagina 19, een beknopt overzicht gegeven van de uitkomsten van de gemeente Beemster en Purmerend samen.

Lees hier de volledige prognoses

 

Algemeen Bestuur artikelen