HomeNieuwsMilieuHVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVCcomp
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). De gemeenten en waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een gemeenschappelijke regeling.
Aan de deelnemende gemeenten –waaronder Purmerend – zond HVC het volgende bericht.
‘Aan: bestuurders HVC       26 juli 2019
De afgelopen dagen/weken is er in de media aandacht voor onze collega het afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Vorige week werd bekend dat het Afvalenergiebedrijf meer dan de helft van de ovens (4 van de 6) stil zet vanwege veiligheidsproblemen. Doel hiervan is een groot verbeterprogramma te kunnen doorvoeren. We laten het aan AEB om uitspraken te doen over hun eigen situatie, maar we merken dat er vragen leven rondom de situatie bij AEB en de consequenties die dit heeft.
Wat is er aan de hand bij AEB? AEB staat sinds 2018 onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied omdat AEB naar de mening van de Omgevingsdienst onvoldoende zorgde voor verbeteringen na een reeks branden. Met name de snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, was onvoldoende.
Op welke manier heeft dat met HVC te maken? Er kan nu door AEB veel minder afval verwerkt worden dan normaal, maar de (totale) hoeveelheid afval is niet minder geworden. Dit betekent dat een deel van de 600 afvalvoertuigen die dagelijks bij AEB aankomen ergens anders naartoe moeten. Er zijn in Nederland 11 afvalenergiecentrales dus er moet nu gekeken worden hoe we dit in Nederland oplossen met elkaar.
Het besluit van AEB zal niet alleen gevolgen hebben voor de afvalverbranding in Nederland, want andere afvalenergiecentrales moeten dit opvangen, maar heeft ook consequenties voor de slibverbranding in Nederland, want dat doet AEB ook.
Wat betekent de situatie bij AEB voor de afvalbranche? De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden (HVC is ook lid van de Vereniging Afvalbedrijven) willen zich inspannen om AEB Amsterdam een oplossing aan te reiken om de afzet van hun afvalstromen zo veel mogelijk te helpen verwerken. Bijvoorbeeld door tijdelijke buffercapaciteit te creëren en/of door importafval tegen te houden. Het is nu belangrijk dat AEB Amsterdam en de gemeente Amsterdam bevestigen dat deze hulp ook kan worden betaald.
HVC biedt helpende hand, maar HVC-gemeenten gaan voor In de afgelopen weken hebben gemeenten en bedrijven die aanleverden bij AEB verschillende scenario’s in kaart gebracht om te garanderen dat het afval van straat gehaald kan blijven worden. Dit probleem gaat zich naar verwachting de komende weken daadwerkelijk manifesteren. Waar we kunnen bieden we de helpende hand, maar HVC-gemeenten hebben bij ons altijd voorrang. Voor de bij HVC aangesloten gemeenten verandert er dus niets met betrekking tot de verwerking van het restafval.
Onderhoudsbeleid gericht op beschikbaarheid en veiligheid onder de aandacht bij HVC Een betrouwbare bedrijfsvoering en een zo laag mogelijke milieubelasting zijn samen met aandacht voor veiligheid bij HVC belangrijke onderdelen van een solide bedrijfsvoering. We anticiperen daarbij op steeds veranderende omstandigheden, afvalstromen en verwerkingstechnieken.
HVC hanteert een onderhoudsbeleid dat gericht is op beschikbaarheid van de installaties. We regelen het preventief onderhoud zo in dat we zo min mogelijk storingen hebben en dat we de tijd tussen twee onderhoudsstops kunnen maximaliseren. Dit houdt in dat we een onderhoudsinterval van ruim 2,5 jaar hebben. De processen in de afvalenergiecentrales (AEC’s), maar ook in de andere installaties, worden continu gemonitord, hierdoor zijn we altijd goed op de hoogte van de technische staat van onze installaties. Uiteraard zijn ongelukken en incidenten nooit uit te sluiten, maar HVC heeft de basis goed op orde.’

foto Stadspartij

Milieu artikelen