HomeNieuwsSociale ZakenHuurverlaging voor dure scheefwoners 2021

Huurverlaging voor dure scheefwoners 2021

flatswheermolen
Flat Wheermolen foto Stadspartij

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om dit te regelen vandaag met algehele stemmen aangenomen. Het gaat om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet bij hun inkomen past. 

Gemiddeld 40 euro

In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens (633,25 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens, 678,66 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2021). Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.

Woningcorporaties

Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of huurders de huurverlaging krijgen, hangt af de hoogte van hun huur en van hun inkomen en medebewoners. De woningcorporaties gebruiken hierbij het inkomen van 2019. Dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Deze zijn

  • € 23.225 voor éénpersoonshuishoudens

  • € 23.175 voor éénpersoonshuishoudens boven de AOW leeftijd

  • € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens

  • € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW leeftijd

Zelf aanvragen

Huurders die recenter te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen in 2021. Dit doen ze bij hun woningcorporatie. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie waarvan de huur te hoog is in verhouding tot hun inkomen krijgen in 2021 een bericht van Intermaris als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Deze scheefgroei, in inkomen en huur, kan ontstaan zijn door terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een woning toegewezen hebben gekregen die niet bij het inkomen past.

Huurdersvereniging InterWhere laat op haar website weten dat Intermaris  huurders actief gaat opzoeken van wie vermoed wordt dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen zoals dat in 2019 door de Belastingdienst is vastgesteld.

Sociale Zaken artikelen