Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Invalidenplaats
Wheelchair Unsplash.com

Op 1 april loopt het contract met de huidige aanbieder van Wmo-hulpmiddelen af.
De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben het contract gezamenlijk aanbesteed. Medipoint is als beste uit de bus gekomen. Medipoint neemt vanaf 1 april het hulpmiddelencontract over van Meyra voor een periode van minimaal 4 jaar.
 
Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de wettelijke taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking.
Medipoint gaat zorgdragen voor het leveren en onderhouden van rolstoelen, scootmobielen, tilliften en andere producten die het mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
 
Informatie aan gebruikers
Het contract met Medipoint gaat in op 1 april en heeft bij goede uitvoering een maximale looptijd van zeven jaar. Gebruikers van hulpmiddelen zijn hierover reeds door de gemeente en de nieuwe leverancier geïnformeerd. Gebruikers houden hun hulpmiddelen, maar moeten vanaf 1 april voor service en onderhoud contact opnemen met Medipoint.

Sociale Zaken artikelen

Thuiszorg werkt binnen strikte regels door

De afgelopen weken heeft de Stadspartij veel senioren in zorginstellingen, maar ook zij die nog thuis wonen, een bloemetje gebracht. Blijde gezichten en dankbaarheid...

Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Op 1 april loopt het contract met de huidige aanbieder van Wmo-hulpmiddelen af. De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben...

Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

De woningcorporaties in Purmerend hebben oog voor huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Huurders die de huur nu niet of moeilijker...

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. Goed gebruikmakend van hun inspraakrechten hebben de...

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 fors is overschreden. Voor 2019 is het budget...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, onder begeleiding van een coach,...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de wet verplichte GGZ(WvGGz) voor mensen met een psychische stoornis....

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit onderzoek...