Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Invalidenplaats
Wheelchair Unsplash.com

Op 1 april loopt het contract met de huidige aanbieder van Wmo-hulpmiddelen af.
De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben het contract gezamenlijk aanbesteed. Medipoint is als beste uit de bus gekomen. Medipoint neemt vanaf 1 april het hulpmiddelencontract over van Meyra voor een periode van minimaal 4 jaar.
 
Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de wettelijke taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking.
Medipoint gaat zorgdragen voor het leveren en onderhouden van rolstoelen, scootmobielen, tilliften en andere producten die het mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
 
Informatie aan gebruikers
Het contract met Medipoint gaat in op 1 april en heeft bij goede uitvoering een maximale looptijd van zeven jaar. Gebruikers van hulpmiddelen zijn hierover reeds door de gemeente en de nieuwe leverancier geïnformeerd. Gebruikers houden hun hulpmiddelen, maar moeten vanaf 1 april voor service en onderhoud contact opnemen met Medipoint.

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...