Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Hulpmiddelencontract gegund aan Medipoint

Invalidenplaats
Wheelchair Unsplash.com

Op 1 april loopt het contract met de huidige aanbieder van Wmo-hulpmiddelen af.
De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben het contract gezamenlijk aanbesteed. Medipoint is als beste uit de bus gekomen. Medipoint neemt vanaf 1 april het hulpmiddelencontract over van Meyra voor een periode van minimaal 4 jaar.
 
Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de wettelijke taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking.
Medipoint gaat zorgdragen voor het leveren en onderhouden van rolstoelen, scootmobielen, tilliften en andere producten die het mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
 
Informatie aan gebruikers
Het contract met Medipoint gaat in op 1 april en heeft bij goede uitvoering een maximale looptijd van zeven jaar. Gebruikers van hulpmiddelen zijn hierover reeds door de gemeente en de nieuwe leverancier geïnformeerd. Gebruikers houden hun hulpmiddelen, maar moeten vanaf 1 april voor service en onderhoud contact opnemen met Medipoint.

Sociale Zaken artikelen

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...

Thuiszorg werkt binnen strikte regels door

De afgelopen weken heeft de Stadspartij veel senioren in zorginstellingen, maar ook zij die nog thuis wonen, een bloemetje gebracht. Blijde gezichten en dankbaarheid...