HomeNieuwsSociale ZakenHospice in vrijheid presenteert zich

Hospice in vrijheid presenteert zich

InVrijheid
Voor terminaal zieke mensen is het belangrijk dat zij de laatste dagen van hun leven waardig kunnen beleven. Het gaat hier om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd zullen sterven. Vaak komt er heel veel druk op familie, vrienden en bekenden om terminaal zieke mensen naar hun einde te begeleiden. Het hospice “In Vrijheid” geeft de mogelijkheid om deze druk van de omgeven van een terminaal patiënt over te nemen.

De fractie van de Stadspartij wilde meer weten over de werkwijze van het hospice en nodigde het hospice “In Vrijheid” uit om tijdens de fractieavond van afgelopen dinsdagavond 19 april uit om een presentatie te komen geven.

Presentatie aan fractie Stadspartij
Een half uur voor de aanvang van de reguliere fractievergadering kreeg de fractie een zeer interessante presentatie door twee coördinatoren van het hospice “In Vrijheid”: Marieke Zwart en Nel Persinaire. Deze presentatie werd ondersteunt door een powerpoint presentatie met een aantal zeer imponerende dia’s.

Het hospice “In Vrijheid” heeft vier grote kamers van veertig vierkante meter per kamer voor bewoners die allen uitkijken op de grote achtertuin. Bij het hospice zijn meer dan 80 vrijwilligers actief die werken volgens een rooster. In de nacht is er, als er patiënten aanwezig zijn, een verpleegkundige van de zorgcirkel aanwezig. Professionele hulp is met deze werkwijze altijd voorhanden.

Ondersteuning en begeleiding
Om tot het hospice te worden toegelaten is er een zogenaamde terminaal verklaring nodig, deze wordt verstrekt door een dokter of specialist. Eenmaal opgenomen in het hospice wordt de patiënt geheel ontzorgd en verzorgd. De aanwezige vrijwilligers zorgen door hun aanwezigheid en aandacht dat de bewoners de gewenste zorg krijgen, indien nodig bijgestaan door professionals. Naast zorg voor de zieke bewoners wordt er ook ondersteuning en begeleiding gegeven aan de naaste(n) van de zieke door de vrijwilligers van het hospice.

Thuisgevoel
Alles is er op gericht dat de bewoners van het hospice dezelfde zorg krijgen als die ze thuis gehad zouden hebben. Om die reden is ook het meenemen van huisdieren toegestaan. Wel onder voorwaarde dat familie, vrienden of bekenden de zorg voor deze huisdieren op zich nemen.

Kortom de presentatie gaf een goed beeld van de werkzaamheden die het hospice doet voor mensen die in de laatste face van hun leven staan. Na de presentatie was de volledige fractie van de Stadspartij de mening toebedeeld dat het hospice een waardevolle plek inneemt in de zorgvoorziening in Purmerend.

Sociale Zaken artikelen