HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHoogbouwvisie Purmerend 2017 vastgesteld

Hoogbouwvisie Purmerend 2017 vastgesteld

flatswheermolen
Met 19 stemmen voor en 15 stemmen tegen heeft de raad de gewijzigde hoogbouwvisie Purmerend 2017 vastgesteld.

In Purmerend zijn er te weinig sociale huurwoningen. Sociale huur moet daarom worden meegenomen bij de plannen voor hoogbouw, zo vond een ruime meerderheid van de raad.
Op initiatief van het PvdA is in de visie opgenomen dat er bij hoogbouw minimaal dertig procent bestemd wordt voor sociale huurwoningen. Als dat niet lukt in het ene project dan wordt dit bij een ander project gecompenseerd. Mensen die een sociale huurwoning in Purmerend achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van niet-sociale huurwoningen.
De hoogbouwvisie is richtinggevend en beschrijft kansen, aandachtspunten en potentiële plekken voor bebouwing hoger dan 25 meter, met een voorkeur in verschillende gebieden. Een voorstel voor specifieke hoogbouw vraagt om nauwe samenwerking met gemeente, belanghebbenden, omwonenden en wordt per project ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Woningnood, woningbouwinitiatieven en beperkte bouwgrond vormden de aanleiding voor een visie op intensivering van Purmerend, specifiek met hoogbouw. De hoogbouwvisie maakt deel uit van de Agenda Purmerend 2040. Hierin staat een grootstedelijke ambitie voor Purmerend beschreven, met daarbij een aanzienlijk aantal extra woningen.
Vóór: Stadspartij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend
Tegen: D66, CDA, Leefbaar Purmerend, GroenLinks, TROTS, LVD
Duurzaamheid
Eveneens was er een ruime meerderheid voor een amendement van D66, gesteund door GroenLinks, over heldere kaders in de visie voor duurzaam bouwen. Te meer, omdat gebouwen in Nederland vanaf 2021 ‘bijna energieneutraal’ moeten zijn.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen