Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FCPURMHA2
Foto Stadspartij

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun sprotcomplex. De lichtmasten hebben een hoogte van 15 meter en zijn noodzakelijk om het structureel tekort aan trainingscapaciteit in de donkere uren op te vangen.
Het geldende bestemmingsplan staat echter lichtmasten tot een maximale bouwhoogte van 9 meter toe.
Nader onderzoek heeft aangetoond dat de Wet natuurbescherming geen hindernis is als rekening wordt gehouden met het broedseizoen van de vogels. In het plangebied zijn geen vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd waargenomen of te verwachten. Voor de andere mogelijk aanwezige soorten broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot het verlaten van nesten met eieren of jongen.
Omwonenden zijn geïnformeerd en hebben geen bezwaren ingebracht.
Het college ziet dan ook geen belemmeringen om de verklaring van geen bedenkingen af te geven en stelt de gemeenteraad voor om het formele besluit hiertoe te nemen.
Vanavond behandelt het commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het onderwerp. De Stadspartij draagt de sport in Purmerend een warm hart toe en zal het voorstel van het college dan ook van harte volgen.
Nawoord. Tijdens de commissiebehandeling bleek dat de projectleiding van Spurd van het betrekken van de de bewoners bij het plan er maar een potje van heeft gemaakt. Door de inspraak bijdrage van een vertegenwoordiger van de bewoners werden de commissieleden en de wethouder zich daar ter plekke pijnlijk van bewust. De Stadspartij en de meeste andere partijen trokken daaruit de conclusie dat zoals het er nu voorstaat er niet kan worden doorgegaan met de uitvoering van het plan. Het resultaat was dat wethouder Kroese (in plaats van Spurd!) nu het overleg met de bewoners aangaat. Geprobeerd zal worden om nog voor de raadsvergadering van december met de bewoners overeenstemming te bereiken.

Welzijn artikelen

Financiële regeling voor ov-bedrijven

De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Reizigersaantallen zijn fors gedaald en ov-bedrijven maken juist extra kosten omdat het materieel, stations en...

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd: binnenring afgesloten tijdens Hemelvaart en de pinksterperiode: 20-25 mei en 28 mei-2 juni 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis tijdens de Hemelvaart en de pinksterperiode (20-25 mei en 28 mei-2 juni 2020) groot onderhoud uit aan de...

Magneetzweeftrein maakt Brussel of Düsseldorf binnen half uur bereikbaar

Hyperloop foto Provincie NH De hyperloop (een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis) kan de reistijd tussen Amsterdam en andere steden...

Parkeerterrein Stationsweg opgeleverd

Parkeerterrein Stationsweg foto persbericht gemeente Purmerend Aan het eind van de Stationsweg, tussen spoor en Cramwinckelplantsoen,...

Juli-augustus 2020: A10 Noord en A8 Zaanstad afgesloten voor groot onderhoud

afbeelding Rijkswaterstaat Vanaf 3 juli 2020 start het groot onderhoud aan 2 belangrijke verkeersaders aan de noordkant van Amsterdam. Rijkswaterstaat...

Uitstel invoering parkeermaatregelen Gors Noord. Parkeermaatregelen Kop-West niet uitgesteld

Op 1 mei 2020 zou parkeerregulering worden ingevoerd in Gors Noord. Door de uitbraak van het Corona-virus heeft het college besloten de invoering ervan...

Hoge waardering voor openbaar vervoer in regio. En basisdienstregeling i.vm. Corona

Het openbaar vervoer in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt goed gewaardeerd door de reizigers die ervan gebruikmaken.  In de verschillende deelregio’s van de MRA...

Subsidie brengt elektrisch rijden dichterbij

Vierduizend euro subsidie voor een nieuwe en tweeduizend voor een gebruikte elektrische auto. Particulieren kunnen dat naar verwachting vanaf 1 juli aanvragen als ze...