HomeNieuwsWelzijnHogere lichtmasten voor FC Purmerend

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FCPURMHA2
Foto Stadspartij
FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun sprotcomplex. De lichtmasten hebben een hoogte van 15 meter en zijn noodzakelijk om het structureel tekort aan trainingscapaciteit in de donkere uren op te vangen.
Het geldende bestemmingsplan staat echter lichtmasten tot een maximale bouwhoogte van 9 meter toe.
Nader onderzoek heeft aangetoond dat de Wet natuurbescherming geen hindernis is als rekening wordt gehouden met het broedseizoen van de vogels. In het plangebied zijn geen vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd waargenomen of te verwachten. Voor de andere mogelijk aanwezige soorten broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot het verlaten van nesten met eieren of jongen.
Omwonenden zijn geïnformeerd en hebben geen bezwaren ingebracht.
Het college ziet dan ook geen belemmeringen om de verklaring van geen bedenkingen af te geven en stelt de gemeenteraad voor om het formele besluit hiertoe te nemen.
Vanavond behandelt het commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het onderwerp. De Stadspartij draagt de sport in Purmerend een warm hart toe en zal het voorstel van het college dan ook van harte volgen.
Nawoord. Tijdens de commissiebehandeling bleek dat de projectleiding van Spurd van het betrekken van de de bewoners bij het plan er maar een potje van heeft gemaakt. Door de inspraak bijdrage van een vertegenwoordiger van de bewoners werden de commissieleden en de wethouder zich daar ter plekke pijnlijk van bewust. De Stadspartij en de meeste andere partijen trokken daaruit de conclusie dat zoals het er nu voorstaat er niet kan worden doorgegaan met de uitvoering van het plan. Het resultaat was dat wethouder Kroese (in plaats van Spurd!) nu het overleg met de bewoners aangaat. Geprobeerd zal worden om nog voor de raadsvergadering van december met de bewoners overeenstemming te bereiken.

Welzijn artikelen