HomeNieuwsWelzijnHoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

Hoge cijfers voor service, activiteiten en faciliteiten Leeghwaterbad

LeeghwaterbadCL
Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het zwembad in Purmerend en directeur Jancor de Boer van Spurd. Het Leeghwaterbad krijgt van de bezoekers gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. ‘Wat een waanzinnig mooi rapportcijfer krijgen we van de bezoekers voor onze inzet’, aldus Eshuis. De Boer vult aan: ‘De mensen van Spurd maken het resultaat en dat doen ze met enthousiasme. De waardering voor hun klantvriendelijkheid is gemiddeld het rapportcijfer 8,6!’
Het driejaarlijks klantonderzoek pakt heel positief uit voor het Leeghwaterbad. Op basis van de resultaten kan het zwembad acties ondernemen om de klanttevredenheid te behouden of vergroten. Naar aanleiding van de resultaten van het vorige onderzoek in 2016 zijn veel verbeteringen gerealiseerd. Vooral voor zwemles zijn er op 21 punten verbeteringen genoteerd en geen enkele verslechtering. Zo zijn de beschikbaarheid en de klantvriendelijkheid van de zwemles- en receptiemedewerk(st)ers hoger gewaardeerd. Een gewenste verbetering bij zwemles is meer kijkdagen voor ouders in de zwemzalen. ‘We gaan kijken naar de mogelijkheden om het aantal kijkdagen uit te breiden’, aldus Eshuis. Het aanbod sport- en recreatie-activiteiten krijgt een 7,8, in 2016 was dat nog een 7,1.
hoge waardering klantvriendelijkheid
Het Leeghwaterbad heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Gemiddeld geven bezoekers voor klanttevredenheid het rapportcijfer 8,6. De Boer: ‘Luisteren naar ervaringen van onze gasten is voor Spurd een tweede natuur. We proberen gewenste verbeteringen zo spoedig mogelijk te realiseren.’ Daarbij is communicatie belangrijk vult Eshuis aan: ‘Laten weten wat er in het Leeghwaterbad te doen is en snel reageren op vragen en opmerkingen. Facebook, website en de flyers zijn voor de bezoekers belangrijke informatiebronnen.’  
Leeghwaterbad scoort hoger dan landelijk gemiddelde
De analyse is gebaseerd op 420 bruikbare enquêtes die in september in het zwembad in Purmerend zijn afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het Leeghwaterbad is een 7,9. Dat is veel beter dan het landelijk gemiddelde van 7,5 en een kleine verbetering (toen een 7,8) ten opzichte van het klantenonderzoek in 2016. Op heel veel onderzoeksonderwerpen is er een – ‘significante’- verbetering ten opzichte van de beoordeling in 2016. 

Foto Stadspartij

Welzijn artikelen