Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en inwoners in één oogopslag zien waar zij in actie moeten komen.
De timing kon niet beter nu de temperaturen weer flink gaan stijgen. De hitte- en eenzaamheidskaart voor alle Nederlandse gemeenten is vanaf nu te vinden op het dashboard duurzame leefomgeving van waarstaatjegemeente.nlOf download de kaart van uw gemeente via de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.
Gebruik de kaart voor de risicodialoog
Gemeenten zijn aan de slag met klimaatstresstesten en daarop volgend de risicodialogen. Deze kaart biedt een aanvulling hierop. De hitte- en eenzaamheidskaart is erg geschikt als startpunt voor risicodialogen over hitte en gezondheid. Het is een mooie kans om hitte integraal aan te pakken: voer de risicodialoog met partijen uit het sociale domein, de gebouwde omgeving en de buitenruimte. Door kennis en ervaring te delen en samen te werken, kunnen hitterisico’s beperkt worden. Eenzame ouderen lopen tijdens een hittegolf extra risico op uitdroging en hitteberoertes. Ouderen hebben een lagere dorstprikkel en daardoor minder de neiging te drinken. Sociaal contact is daarom erg belangrijk.
De kaart (zie afbeelding)
Voor deze kaart gebruikten de makers de nieuwe hittekaart gevoelstemperatuur in combinatie met de eenzaamheidskaart uit 2016 van het RIVM, voor het VWS-programma Een tegen Eenzaamheid. Gevoelstemperatuur zegt meer over het risico op hittestress dan luchttemperatuur. Op basis van een matrix komt een score uit per wijkdeel dat aangeeft hoe het gesteld is met de hitte en eenzaamheid. De kaart werd ontwikkeld door Klimaatverbond Nederland, Climate Adaptation Services (CAS) en adviesbureau Tauw in opdracht van het NAS-team (Nationale klimaatadaptatiestrategie). VNG zorgde er mede voor dat de kaart beschikbaar is voor alle 355 gemeenten.

Sociale Zaken artikelen

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Op 11 juni jl. heeft de Nationale ombudsman het onderzoeksrapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ gepubliceerd. De ombudsman constateert dat er sinds 2014 steeds minder burgers...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Uitvoering Wvggz meldingen en verkennend onderzoek in eigen beheer

De colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben besloten om vanaf 1 juli de Wvggz (Wet verplichte ggz) in eigen beheer uit te...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...