Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en inwoners in één oogopslag zien waar zij in actie moeten komen.
De timing kon niet beter nu de temperaturen weer flink gaan stijgen. De hitte- en eenzaamheidskaart voor alle Nederlandse gemeenten is vanaf nu te vinden op het dashboard duurzame leefomgeving van waarstaatjegemeente.nlOf download de kaart van uw gemeente via de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.
Gebruik de kaart voor de risicodialoog
Gemeenten zijn aan de slag met klimaatstresstesten en daarop volgend de risicodialogen. Deze kaart biedt een aanvulling hierop. De hitte- en eenzaamheidskaart is erg geschikt als startpunt voor risicodialogen over hitte en gezondheid. Het is een mooie kans om hitte integraal aan te pakken: voer de risicodialoog met partijen uit het sociale domein, de gebouwde omgeving en de buitenruimte. Door kennis en ervaring te delen en samen te werken, kunnen hitterisico’s beperkt worden. Eenzame ouderen lopen tijdens een hittegolf extra risico op uitdroging en hitteberoertes. Ouderen hebben een lagere dorstprikkel en daardoor minder de neiging te drinken. Sociaal contact is daarom erg belangrijk.
De kaart (zie afbeelding)
Voor deze kaart gebruikten de makers de nieuwe hittekaart gevoelstemperatuur in combinatie met de eenzaamheidskaart uit 2016 van het RIVM, voor het VWS-programma Een tegen Eenzaamheid. Gevoelstemperatuur zegt meer over het risico op hittestress dan luchttemperatuur. Op basis van een matrix komt een score uit per wijkdeel dat aangeeft hoe het gesteld is met de hitte en eenzaamheid. De kaart werd ontwikkeld door Klimaatverbond Nederland, Climate Adaptation Services (CAS) en adviesbureau Tauw in opdracht van het NAS-team (Nationale klimaatadaptatiestrategie). VNG zorgde er mede voor dat de kaart beschikbaar is voor alle 355 gemeenten.

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...