HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHerontwikkeling locaties PostNL en Schapenmarkt

Herontwikkeling locaties PostNL en Schapenmarkt

PlanDok
Het college is van plan om een (anterieure) exploitatieovereenkomst en overige benodigde overeenkomsten aan te gaan voor de herontwikkeling van de locaties van het oude postkantoor (PostNL) en de Schapenmarkt.

De onderzoeksresultaten naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling zijn half december vastgelegd in een einddocument. Voordat het college een definitief besluit neemt, kan de raad haar wensen en bedenkingen geven over de overeenkomst en het einddocument. Het gaat om de volgende ontwikkelingen.

PostNL
Op de plek van het oude postkantoor komen ongeveer 165 koop- en huurappartementen, een garage voor bewoners, een semi-openbare ruimte en een openbare parkeergarage met 128 parkeerplaatsen. De initiatiefnemer is Snippe Projecten en het ontwerp Het Bovenpark is van DOK architecten. De invulling van het project is gebaseerd op de in 2017 vastgestelde hoogbouwvisie.
Schapenmarkt
De gemeente verkoopt de grond van de tijdelijke parkeergarage op de Schapenmarkt aan Snippe Projecten. De gemeente zal samen met de initiatiefnemer de locatie herontwikkelen binnen de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Binnenstad 2010. De ontwikkeling van de Schapenmarkt gebeurt pas nadat de openbare parkeergarage op de PostNL locatie in gebruik is genomen, zodat voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
Kop West
Na zorgvuldig onderzoek en overleg met diverse woningbouwcorporaties bleek het financieel onhaalbaar om op de PostNL locatie sociale woningen te realiseren. Als compensatie worden daarom ongeveer vijftig sociale huurappartementen gebouwd in het gebied Kop West.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 11 janauri 2018 wordt dit onderwerp behandeld.

Afbeelding: raadstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen