HomeNieuwsAlgemeen BestuurHelm: Wat gebeurt er tijdens het zomerreces

Helm: Wat gebeurt er tijdens het zomerreces

Roald-Helm-groenDe vakantieperiode voor politiek Purmerend heet het reces. Uit ervaring weet de fractie van de Stadspartij dat het dan altijd opletten geblazen is. Ook nu weer. Wat is er gebeurd tijdens het huidige reces? De wethouder van het CDA Mona Keijzer heeft het college zo ver gekregen om garant te staan voor een lening aan de voetbalvereniging Purmersteijn.

V.v. Purmersteijn op rand faillissement
De voetbalvereniging Purmersteijn heeft zich tot de gemeente gewend met het verzoek garant te willen staan voor een geldlening van 70.000 euro. De lening is bedoeld om financieel orde op zaken te stellen binnen de club. De vereniging verkeert in een financieel moeilijke situatie. Financieel en organisatorisch wanbeheer in de afgelopen jaren heeft de vereniging aan de rand van de afgrond gebracht. Het oude bestuur is verdwenen en het nieuwe bestuur is hard bezig schoon schip te maken. Op korte termijn moeten schulden worden gesaneerd, op langere termijn moet er financieel en organisatorisch een nieuw fundament onder de vereniging worden gelegd.

In 2006 speelde bij de vereniging een soortgelijke financiële problematiek. Toen is met gemeentegarantie een lening aangegaan van 130.000 euro met een looptijd van twintig jaar om de opgebouwde schulden te kunnen betalen en de vereniging weer financieel gezond te maken. Drie jaar later moeten we constateren dat de vereniging daarin helaas niet is geslaagd.

Vragen Stadspartij
De volgende vragen komen bij de fractie van de Stadspartij bovendrijven:

  • Welke voorwaarden zijn er aan Purmersteijn toentertijd gesteld bij de vertrekking van de garantie voor de lening van 130.000?
  • Is door het college periodiek getoetst of aan deze voorwaarden zijn voldaan?
  • Wat is het maatschappelijke nut om de nieuwe geldlening te garanderen?
  • Gaat Purmersteijn met dit bedrag de parkeerplaatsen op hun terrein realiseren?
  • Leidt deze garantstelling niet tot een precedentwerking t.o.v. van andere verenigingen die ook bij de gemeente kunnen gaan aankloppen voor hulp
  • Welke garantie heeft het college dat er nu wel goed bestuurd zal worden bij Purmersteijn?
  • Had de wethouder gelet op artikel 169 van de gemeentewet de raad vooraf te informeren?
  • Is deze garantstelling wel conform de gemeentelijke financiële verordeningen?

Vragen, vragen en nog eens vragen. Het merkwaardig is dat wethouder Keijzer niet bekend staat als een wethouder die de sport in Purmerend een warm hart toedraagt. De fractie van de Stadspartij ondervond veel tegenwerking van de wethouder bij het voorstel van onze lijsttrekker Mario Hegger. Zijn voorstel behelsde het afschaffen van de eigen bijdrage bij de aanleg van kunstgrasvelden. Uiteindelijk is het de Stadspartij gelukt om een meerderheid in de raad te krijgen voor ons voorstel om de bijdrage fors te verlagen. Hieruit blijkt maar weer dat dit college niet regeert, maar op basis van incidenten bestuurt.

Algemeen Bestuur artikelen