HomeNieuwsAlgemeen BestuurHegger: ‘geef bewoners meer verantwoordelijkheid’

Hegger: ‘geef bewoners meer verantwoordelijkheid’

Mario_2012-09

De Stadspartij wil dat bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen woonomgeving. Nu is het zo dat de gemeente vrijwel alles bepaalt over hoe een wijk eruit ziet, maar als het aan de Stadspartij ligt, komt daar snel verandering in.

De Stadspartij zet zich al jaren in voor meer samenwerking met bewoners van Purmerend. In het verkiezingsprogramma van de Stadspartij staat ook het instellen van wijkraden. “De Stadspartij neemt de burger van Purmerend serieus,” zegt fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij. “De bewoners weten heel goed wat zij in hun wijk willen en waar bepaalde behoeften of problemen liggen. Vaak weten de bewoners ook de oplossing. Zij zijn de gebruikers van de woonomgeving.”

Wijkkerngroepen

In Purmerend zijn al wijkkerngroepen werkzaam. “Dat is heel goed, omdat bewoners uit de verschillende wijken afzonderlijk en weer stedelijk zijn georganiseerd. Het zijn allemaal vrijwilligers met een grote betrokkenheid voor de wijk.”

Niet in lijn

“De vraag is of  zij de verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen,” vervolgt Hegger. “Dat is tot op heden het dilemma gebleken. De professionals praten en werken wel samen met de bewoners, maar toch nemen zij zelfstandige beslissingen. Dit ligt niet altijd in lijn met wat de kerngroep leden voor ogen hebben. Daar gaat de schoen wringen. Dat is vaak ook het probleem dat vrijwilligers afhaken.”

Vertrouwen

De Stadspartij vind het juist van belang om bewoners meer verantwoordelijkheid te geven voor vraagstukken in de wijk. “Dat vertrouwen moet de gemeente meer gaan krijgen. De gemeente dient bewoners meer te faciliteren in het aanpakken van de problemen. Bewoners kunnen voor bepaalde projecten een budget krijgen om het zelf uit te voeren en om zelf professionele inzet in te kopen. Er zijn al voorbeelden hiervan in het land.

Van buiten naar binnen

In Purmerend is het beleid van dit moment om van buiten naar binnen te werken. “Daar past verdere verzelfstandiging van bewoners in de wijkaanpak prima in,” vindt Hegger.

ZIE OOK:

Vertrouw de wijkbewoner toch (SocialeVraagstukken.nl)

Foto: H. Aslander

Algemeen Bestuur artikelen