HomeNieuwsSociale ZakenGrote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

stadhuisa
In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 fors is overschreden. Voor 2019 is het budget tevens te laag geraamd.
Over 2018 zijn er nog te betalen rekeningen. Dit zal leiden tot een nadeel in de jaarrekening 2019 van afgerond € 1,9 miljoen. De jaarrekening 2018 is reeds vastgesteld, de verrekening zal daarom plaats moeten vinden in en bij de vaststelling van de jaarrekening 2019.
Op dit moment is het college nog druk doende om het een en ander op een rij te zetten, niet alleen voor de gemeente Purmerend, maar ook voor de gemeente Beemster. Overleg met de accountant moet meer helderheid geven.
De verwachting is dat een week na het gesprek met de accountant een volledig beeld is gevormd van het financieel nadeel. Het college laat voorts weten dat de financiële omstandigheden geen invloed hebben gehad op de geleverde zorg, ook is er geen sprake van onrechtmatigheid.
Zodra er meer bekend is over de precies omvang van de financiële situatie zal het college met de gemeenteraad hierover informerend en in gesprek gaan.

Foto Stadspartij

Sociale Zaken artikelen