HomeNieuwsSociale ZakenGrote problemen bij leverancier WMO hulpmiddelen, doelgroep gedupeerd

Grote problemen bij leverancier WMO hulpmiddelen, doelgroep gedupeerd

College houdt -na geven waarschuwing- een deel van de betaling aan leverancier Medipoint in


Voor WMO hulpmiddelen en onderhoud werkt de gemeente Purmerend samen met Medipoint. De laatste maanden ontvangt de fractie van Stadspartij – Beemster Polder Partij steeds meer signalen dat er problemen zijn met de service van Medipoint. Raadslid Melvin Smid heeft de zorgen van Stadspartij-BPP met bijbehorende vragen aan het college voorgelegd.

Uit de beantwoording blijkt dat het college al enige tijd bezig is om Medipoint tot een beter functioneren te bewegen. Omdat er weinig voortgang wordt geboekt is na een stevig gesprek Medipoint in juni 2022 een schriftelijke waarschuwing verstrekt vanwege het niet houden aan de contractuele afspraken. Hierop heeft de gemeente in september 2022 het besluit genomen om een contractueel overeengekomen gedeeltelijke inhouding op de betaling (malus) toe te passen. Deze inhouding wordt tot de dag van vandaag toegepast.

De geconstateerde gebreken

Een groeiende doelgroep is afhankelijk van een hulpmiddel en het van belang is dat dit goed georganiseerd is binnen onze gemeente. Hulpmiddelen spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van deze mensen en vaak gaat dit ook om hun mobiliteit.

Signalen die het college -naast de vragen van Melvin Smid- heeft ontvangen zijn van onze Wmo-cliënten en Wmo-consulenten afkomstig geweest. Het college laat weten onder andere de onderstaande klachten/signalen over de uitvoering aan Medipoint te hebben voorgelegd.

  • Doorlooptijden leveringen: Nieuwe opdrachten blijven te lang liggen voordat deze door Medipoint worden opgepakt.

  • Het college ontvangt signalen dat Medipoint niet altijd goed bereikbaar is, er niet teruggebeld wordt naar inwoners en gemeente en dat proactief informeren over de status van een opdracht/vraag vaak niet plaatsvindt.

  • Doorlooptijden voor reparaties zijn lang. Regelmatig worden signalen ontvangen dat reparaties niet correct worden uitgevoerd of dat de monteur voor 1 reparatie meerder keren langs moet komen.

    Daarnaast worden regelmatig signalen ontvangen dat de voorzieningen niet op locatie gerepareerd kunnen worden en opgehaald worden voor reparatie op de werkplaats op de vestiging waardoor de gebruiker enige tijd zijn hulpmiddel moet missen.

  • Voorzieningen worden regelmatig niet in een keer goed afgeleverd en moeten daarna nog verder aangepast of compleet gemaakt worden.

  • Klachten worden niet goed opgepakt en gemonitord.

Medipoint belooft beterschap

Conclusie was dat vanuit Medipoint de ernst van de ontstane situatie wordt ingezien en dat men er door middel van het Plan van aanpak alles aan zal doen om de dienstverlening te verbeteren. Het door Medipoint ingestelde projectteam krijgt ook vanuit de directie van Medipoint de ruimte en middelen om de situatie daadwerkelijk te verbeteren.

Voortgang stroef

Inmiddels is vanuit de gemeenten in maart 2023 opnieuw gesproken met de directie van Medipoint omdat het college nog steeds niet tevreden is over de dienstverlening van Medipoint. Wat het voor Medipoint complex maakt is dat de vestigingsmanager Medipoint, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het verbeterplan, recent is uitgevallen.

Medipoint heeft getracht de klanten zo goed mogelijk te informeren over de te
verwachte levertijd van hulpmiddelen en onderdelen. Dat dit niet altijd goed is gegaan erkennen en betreuren zij. Er is een interne analyse geweest bij Medipoint en er zijn verbeteracties ingezet. Het personeel van Medipoint heeft een communicatietraining gehad, Medipoint monitort dagelijks de telefonische
bereikbaarheid en per 1 april 2023 is een casemanager gestart die de langlopende casussen gaat monitoren en de klanten op de hoogte houdt van de status.

Communicatie met doelgroep

Het Team Wmo van de gemeente Purmerend heeft hierover niet actief
geïnformeerd met de bedoelde doelgroep, wel heeft er één op één (Wmo-consulent met Wmo-cliënt) contact plaatsgevonden met betrekking tot signalen van cliënten die zijn ontvangen en zijn hiermee de getroffen inwoners ondersteund om alsnog zo spoedig mogelijk aan de juiste voorzieningen te helpen en klachten op te lossen.

Stadspartij-BPP zal de situatie nauwgezet volgen en indien nodig opnieuw aan de orde stellen.

 

Sociale Zaken artikelen