Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Gouden Purmerender uitgereikt

Gouden Purmerender uitgereikt

Wij Allemaal foto Stadspartij

Het gemeentebestuur van Purmerend heeft de Gouden Waarderingsspeld, ook wel bekend als de Gouden Purmerender, toegekend aan Stichting Inloophuis Wij | Allemaal. De stichting staat open voor iedereen die, direct of indirect, te maken heeft met kanker.

Het doel van Stichting Wij | Allemaal is om kracht en weerbaarheid te vergroten en de controle over het leven weer terug te krijgen, op welke vorm of niveau dan ook. Deze organisatie wordt bemand door geschoolde en betrokken vrijwilligers die zich volledig richten op het belang van de bezoekers.

De vrijwilligers van Stichting Wij | Allemaal staan onder andere (ex-)kankerpatiënten en hun familie bij. Ze bieden een luisterend oor, ondersteunen en verwijzen door bij vragen over hulpverlening en zorg. Naast een ontmoetingsplek is het inloophuis ook een centrum waar begeleiding en tal van therapieën worden gegeven, gericht op het verbeteren en ondersteunen van de lichamelijke en mentale conditie.

Wij | Allemaal werkt nauw samen met verschillende ziekenhuizen, fysiotherapeuten, sportorganisaties en zorginstellingen in de omgeving.

Het gemeentebestuur is trots op deze zeer actieve vrijwilligers die het inloophuis tot een inspirerende ontmoetingsplek maken waar men vreugde en verdriet kan delen.

Welzijn artikelen

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Scenario’s t.b.v. op te stellen mobiliteitsplan richting 2040

Het wordt fors drukker Met een brief aan de gemeenteraad heeft het college een doorkijkje gegeven op de Mobiliteit tussen nu...

Claxonate klaar voor de toekomst

Vanaf 11 december 2020 beschikt parkeergarage Claxonate over een nieuwe parkeerinstallatie (slagboom en parkeerautomaat). Hierdoor wordt het makkelijker de garage in en uit te...

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...