HomeNieuwsWelzijnGGD Zaanstreek-Waterland heeft artsengebrek

GGD Zaanstreek-Waterland heeft artsengebrek


Amber van der Meeren (raadslid Stadspartij-BPP)stelde onlangs technische vragen over het plotseling stoppen van de GGD er geen mogelijkheid meer is voor Soa,  onderzoek via de GGD Zaanstreek – Waterland (ZW). Soa betekent seksueel overdraagbare aandoening. Een ander woord hiervoor is geslachtsziekte.

Uit de beantwoording van het college blijkt dat  vanaf 5 april 2023 het Centrum Seksuele Gezondheid bij de GGD Zaanstreek- Waterland tijdelijk is gesloten omdat er geen arts beschikbaar is die de medische eindverantwoordelijkheid kan dragen. In eerste instantie heeft de GGD Amsterdam wekelijks een arts beschikbaar gesteld die naar onze locatie kwam. Doordat ook de GGD Amsterdam kampt met een artsentekort hebben ze aangegeven dit per 5 april niet meer te kunnen doen. Gezamenlijk met de GGD Amsterdam is naar een oplossing gezocht. Dit betekent dat inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland nu bij het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Amsterdam terecht kunnen voor een consult, soa test of een hepatitis B vaccinatie.

Meer niet uitgevoerd

Ook blijkt door doorvragen van Amber dat er meer zijn er meer zaken die in het kader van infectieziekte bestrijding op dit moment niet uitgevoerd worden binnen de GGD ZW? En zo ja, hoe wordt dit nu ingevuld?

Zo blijkt dat de 24 uursbereikbaarheid door een arts infectieziektebestrijding wordt niet uitgevoerd. De 24 uursbereikbaarheid door een arts infectieziektebestrijding wordt niet uitgevoerd, in verband met onvoldoende artsencapaciteit. Dit is gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de ketenpartners.

Hoe wordt er in de gebreken voorzien?

Het ontbreken van de 24 uur achterwacht wordt praktisch opgelost doordat de piket Directeur Publieke Gezondheid in Zaanstreek-Waterland, in geval van een melding, contact zoekt met in de regio beschikbare artsen Infectieziektebestrijding (IZB).

In eerste instantie heeft de GGD Zaanstreek-Waterland de oplossing gezocht in een functionele samenwerking Algemene Infectieziektebestrijding (AIZB) met de GGD Hollands Noorden. In maart 2023 is gebleken dat dit traject onvoldoende oplossingen bood en niet toekomstig bestendig zou zijn. Vervolgens heeft de GGD Zaanstreek-Waterland besloten om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de infectieziektebestrijding. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau AEF. Een van de scenario’s is dat de dienstverlening wordt overgenomen door een andere GGD, waarvan GGD Amsterdam de meest voor de hand liggende partner is. Eind augustus worden de resultaten van dit AEF onderzoek besproken met de GGD Amsterdam waarna bestuurlijke besluitvorming volgt door het AB van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Kan dit in de toekomst beperkt of voorkomen worden?

Naar aanleiding van de corona pandemie is vanuit het ministerie van VWS het VIP traject ( Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid) gestart. Onderdeel van dit traject zijn de schaalgrootte en regionale samenwerking voor de uitvoering van de Infectieziektebestrijding en extra instroom in de opleidingen voor arts en verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid met de richting Infectieziektebestrijding. Gelet op het landelijke beeld is de verwachting dat over een aantal jaren de Infectieziektebestrijding bovenregionaal is belegd.

Financiële gevolgen?

Ja beantwoordt het college, er zijn minder kosten voor de inzet van artsen van GGD Zaanstreek- Waterland en meer kosten voor de inzet van artsen van de GGD Amsterdam.

Welzijn artikelen