HomeNieuwsWelzijnGezondheidscentrum Middenbeemster onderdeel van Herontwikkeling Tobias de Coeneplein

Gezondheidscentrum Middenbeemster onderdeel van Herontwikkeling Tobias de Coeneplein

Nog geen overeenkomst met initiatiefnemers

Peter Heerschop (l) en Nico de Lange(r)
foto Stadspartij-BPP


In september staat het onderwerp ‘Herontwikkeling Tobias de Coeneplein waaronder gezondheidscentrum Middenbeemster’ op de termijn agenda. Op de locatie Tobias de Coeneplein is de ontwikkeling van een gezondheidscentrum gepland. Ook is er ruimte voor kleinschalige woningbouw als een gedeelte van de basisschool en de bibliotheek is verplaatst naar het nieuwe IKC in de Keyser.

De gemeente Beemster was al jaren vruchteloos in overleg met de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum. De Beemster Polder Partij heeft hierover op 12 oktober 2021 nog haar afkeuring uitgesproken.

Na de fusie ging dit overleg over naar de nieuwe gemeente Purmerend. Wethouder Verkroost laat thans in een memo weten dat tot op heden nog steeds geen overeenstemming is bereikt tot het ondertekenen van een intentie overeenkomst.

Initiatiefnemers hebben meer tijd nodig

De initiatiefnemers hebben aangegeven onderling meer tijd nodig te hebben om tot deze overeenstemming te komen. Wethouder Verkroost laat weten dat de gemeente de verwachting te hebben dat dit jaar alsnog tot ondertekening van een intentie overeenkomst over zal kunnen worden gegaan. Daarna kan de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers de haalbaarheid van de ontwikkeling nader onderzoeken met uiteindelijk als doel om een koop-/ ontwikkelovereenkomst te ondertekenen.

De basis voor deze overeenkomst vormt een door de raad vast te stellen grondexploitatie. Het is nu de verwachting dat deze in het eerste kwartaal van volgend jaar kan worden aangeboden.

In het verkiezingsprogramma van Stadspartij-BPP staat de realisering  van een gezondheidscentrum als speerpunt genoemd.

Welzijn artikelen