HomeNieuwsWelzijnGezondheidsbeleid in onze regio

Gezondheidsbeleid in onze regio

overgewicht
Op donderdag 5 juli was er in het voetbalstadion van FC Volendam  een bijeenkomst over het gezondheidsbeleid in de regio Zaanstreek – Waterland.

Beleidsmedewerkers, wethouders, raadsleden, diëtisten, sportconsulenten en andere vakspecialisten  van de negen gemeenten uit Zaanstreek – Waterland waren uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst inhoudelijk te discussiëren over het nieuwe gezondheidsbeleid voor de komende jaren (2013 – 2016).    

Van de deelnemende gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zeevang en Zaanstad waren alle wethouder met als verantwoordelijkheid  gezondheidszorg  aanwezig. Voor Purmerend was Mona Keijzer de vertegenwoordigende wethouder.

De Stadspartij werd vertegenwoordigd door raadslid Bert Meulenberg, tevens het enige aanwezige gemeenteraadslid uit Purmerend.

Het plenaire deel startte met een quiz waarna  diverse sprekers de aanwezige meenamen in de risico’s die een verkeerde leefstijl met zich meebrengt. Bijzonder inspirerend was de bijdrage van de vice voorzitter van FC Volendam, Henk Schoorl. Vanuit zijn rolstoel boeide hij de zaal tot de laatste minuut van zijn betoog. Hij benadrukte dat sport een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van jongeren. Het draagt bij aan een gezonde lichamelijk  ontwikkeling, doorzettingsvermogen, en het sociaal functioneren van jongeren.

Overgewicht

Na het plenaire gedeelte waren er drie workshops. De eerste was over overgewicht bij jongeren, de tweede over de aanpak van overmatig alcoholgebruik en de derde over sociale marketing.
Tijdens de workshop over overgewicht spitste de discussie zich toe op de verantwoordelijkheid van de huisarts. Moet de huisarts meer verantwoordelijkheid nemen als jongeren een consultatie hadden voor een klacht die niet met overgewicht te maken had?
Een aanwezige voedingsspecialist vond dat de verantwoording bij de cliënt zelf moest worden gelegd. De meeste van de aanwezige vonden het een gedeelde verantwoordelijkheid.

De sportconsulenten vonden dat sport en bewegen naast een goede voorlichting de beste aanpak was.
Bert Meulenberg gaf hierbij aan dat je op school voorlichting kan geven, daarnaast diverse malen per week sporten en bewegen, maar dat dit niets uithaalt als je daarna in de huiselijke kring de fout in gaat. Je kan tijdens schooluren gezond bezig zijn en na school voldoende bewegen, maar als je dan thuiskomt en de cola staat klaar met een marsreep en een zak chips ernaast dan heeft het gezonde gedrag daarvoor totaal geen effect.
Het probleem is hoe kom achter je de voordeur van gezinnen waar ongezond wordt geleefd? Het is een probleem waar een oplossing voor moet komen anders gaat dit grote problemen opleveren. Gewichtstoename bij jongeren gaat nog ieder jaar met enkele procenten omhoog. Ook het aantal obesitas gevallen stijgt jaarlijks aanzienlijk onder jongeren.

Een integrale aanpak is dus wenselijk. Uitgaande van het principe: wat stop je in je mond, hoeveel stop je in je mond en hoeveel beweeg je, moet er in de toekomst resultaten worden geboekt.

Alcohol

Dit zelfde geld voor het misbruik van alcohol onder jongeren. Weliswaar was het aantal in het ziekenhuis opgenomen comazuipers licht gedaald, maar toch is het alcohol gebruik onder jongeren nog schrikbarend te hoog.
Eén van de aanbevelingen van de deelnemers aan deze workshop is het verhogen van de leeftijd tot het kopen van alcohol naar 18 jaar. Inmiddels ligt hiervoor een wetsvoorstel dat hoogstwaarschijnlijk wordt aangenomen.
Ook sportverenigingen moeten hierin, volgens de deelnemers aan de workshop, nog meer hun verantwoording nemen.

Reacties

De aanwezige wethouders, die konden reageren op de uit de workshops gepresenteerde aanbevelingen, waren het hiermee niet eensgezind eens.
Er werd door één wethouder geopperd dat het bij sportclubs nog al eens mis gaat met het verstrekken van alcoholische versnaperingen aan jongeren onder de 16 jaar. De meeste aanwezige wethouders gaven aan dat zij die mening niet deelden en dat in hun beleving sportclubs in de verkoop van alcohol aan jongeren hun verantwoording zeer serieus nemen.

De Stadspartij bezoekt ook regelmatig sportclubs in Purmerend en deelt deze mening. Als er een sportclub  door de Stadspartij wordt bezocht dan gaat onze aandacht altijd uit naar deze details. De leden van onze fractie, die sportclubs in Purmerend bezoeken, hebben hierin nog geen misstanden geconstateerd. Dat het overmatig drankgebruik onder jongeren, naast het toenemen van overgewicht bij deze doelgroep, een bedreiging is voor een gezond opgroeiende jeugd moge duidelijk zijn.

Het was een zeer leerzame middag in het FC Volendam stadion!

Welzijn artikelen